Szkolenia otwarte, Oświata, PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe 2020 w jednostkach oświatowych

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK
  • Terminy, zasady obliczania wielkości zatrudnienia
  • Portal PPK – zasady funkcjonowania
  • Zakres obowiązywania PPK
  • czynności wymagane przy wprowadzaniu PPK dla organów publicznych
 2. Podmioty zobowiązane do wdrożenia nowych uregulowań
  • Pracodawcy wchodzący w zakres PPK
  • Pracownicy a zleceniobiorcy i osoby na kontraktach menadżerskich
  • Czy osoby prowadzący działalność gospodarczą mogą dobrowolnie wejść w PPK?
  • Zasada automatycznego podlegania PKK
  • Oświadczenie o zrzeczeniu się pracownika z uczestnictwa w PKK
  • Okresy składania oświadczeń
 3. Zasady stosowania PPK
  • Odprowadzanie dodatkowych składek w wysokości 2% – rozdział pomiędzy pracownika i pracodawcę
  • Sposób potrącania przez płatnika składek przy wypłacie wynagrodzenia
  • Wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych
  • Dodatkowa kwota przekazywana z budżetu państwa –kiedy i w jakiej wysokości
  • Wyliczanie roczne pobranych składek
  • Wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych
  • Zwolnienie składek z dodatkowego ubezpieczenia społecznego
 4. Praktyczne aspekty rozliczeń PPK
  • Powrót do PKK po wcześniejszej rezygnacji
  • Wzór oświadczenia pracownika
  • Rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka
  • Czy i kiedy mogą zgromadzone pieniądze przepaść?
  • Przykładowe wyliczenia emerytur
 5. Przepisy karne jakim może podlegać firma
 6. Harmonogramy wdrożenia PPK w organizacji

 CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, Wieloletni wykładowca. Wieloletni pracownik państwowej instytucji kontrolnej. Praktyk w przeprowadzaniu kontroli prawa pracy i warunków pracy, stosowaniu prawa w praktyce, przygotowywaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy,  wydawaniu decyzji administracyjnych, współpracy z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi, Autor licznych opinii prawnych, decyzji administracyjnych oraz publikacji prawnych.


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
06.08.2020
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Kraków
Hotel Europejski
Ul.Lubicz 5
PROWADZĄCY
SPECJALISTA
CENA
Promocja
350 zł netto