Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Ubezpieczenia społeczne, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego, prawo do zwolnienia ze składek lub zwieszenie ich opłacania – szczególne rozwiania dla pracodawców w związku z COVID – 19

Szkolenie online  w godz. 11.30-14.00 – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Bierzesz udział w szkoleniu nie wychodząc z domu lub biura. Szkolenia realizowane są w małych warsztatowych grupach.

3 kroki do uczestnictwa w szkoleniu online:

1. Musisz posiadać komputer z dostępem do Internetu
2. Po zgłoszeniu się do nas na szkolenie  – otrzymujesz na maila link do szkolenia – jeden dzień przed szkoleniem.
3. Ok. 20 min przed godziną rozpoczęcia szkolenia – Klikasz w link – zobaczysz i usłyszysz wykładowcę.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w razie zamknięcia żłobka, przedszkola lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko w związku z COVID -19

– Kiedy rodzic dziecka ma prawo do zasiłku, z którego zasiłku w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem może skorzystać?

– Kiedy rodzic/opiekun nie nabędzie prawa do zasiłku opiekuńczego – przypadki ustalenia prawa, gdy rodzice pracują zdalnie, w systemie zmianowym, pozostają w gotowości do świadczenia pracy?

– Co w przypadku gdy zasiłek opiekuńczy wypada na dni przypadające na weekend lub dni wolne od pracy, święta, przez jaki okres zasiłek przysługuje, jak zliczać dni do ustawowego limitu, przedłużenie okresu zasiłku opiekuńczego?

– Kiedy oświadczenie o dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypełnione prawidłowo, by przyznać prawo do zasiłku, czy do wypłaty zasiłku jest konieczne złożenie ZUS Z-15a) ?

 

 1. Prawo do zasiłku opiekuńczego dla opiekunów, rodziców dzieci niepełnosprawnych w przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko, kiedy wiek dziecka decyduje o prawie do zasiłku

– Jaką sporządzić dokumentacja niezbędna w celu ustalenia prawa do zasiłku?

 

 1. Prawo do zasiłku z tytułu choroby zakaźnej lub odbywania kwarantanny w związku z COVID-19

– Jakie świadczenia przysługują osobom będącym współlokatorami osób poddanych kwarantannie?

– Jaka dokumentacja jest konieczna w celu ustalenia prawa do zasiłku i  przez jaki okres ubezpieczony otrzymuje zasiłek?

– Prawo do zasiłku z tytułu nosicielstwa choroby zakaźnej?

– Jakie dokumenty musi przedłożyć ubezpieczony, kiedy konieczne jest wystawienie zaświadczenia lekarskiego?

 

 1. W jakiej formie złożyć dokumenty kiedy zasiłek wypłaca zakład pracy, a jak kiedy płatnikiem zasiłku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

Terminy wypłaty zasiłku.

– Jak prawidłowo wypełnić zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3?

 

 1. „TARCZA ANTYKRYZYSOWA”- szczególne rozwiązania dla pracodawców w związku COVID-19 

– Jak ubiegać o zwolnienie z opłacania składek ZUS na 3 miesiące – komu przysługuje, jakie należy spełnić warunki?

– Prawo do zawieszenia opłacania składek na ZUS – wymagania formalne?

– Możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy oraz pensji pracowników uzależnione od niezalegania zobowiązań w ZUS.

– Wydłużenie okresu wypłaty świadczeń rehabilitacyjnych dla pracowników – wymogi formalne?

– Możliwość zmiany systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego i umów o pracę uzależnione od niezalegania zobowiązań w ZUS.

Podstawa wymiaru zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 1. Wynagrodzenie uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku

– Wypłata w bieżącym miesiącu.

– Przesunięcie wypłaty wynagrodzenia na miesiąc kolejny.

– Kiedy wyłączyć, a kiedy uzupełnić miesiąc w podstawie wymiaru zasiłku, wynagrodzenie urlopowe, zasady uzupełniania?

 1. Składniki wynagrodzeń uwzględniane w podstawicie wymiaru zasiłku

– Premie miesięczne, kwartalne, półroczne,  roczne , uznaniowe,  13 stki, dodatki stażowe, motywacyjne, specjalne, funkcyjne, frekwencyjne , bonusy, bony, ekwiwalenty, składniki do określonego terminu )

– Umowy zlecenia, o dzieło, a ustalenie podstawy wymiaru zasiłku?

 1. Zmiany zasad wypłaty składników wynagrodzenia
  4. Zmiana wymiaru czasu pracy, a prawo do zasiłku
  5. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku
  6. Ponowne ustalenie podstawy

Pytania do wykładowcy.

Każdy temat szkolenia realizujemy w formie online, oprócz ogłoszonych szkoleń realizujemy szkolenia również online wewnętrzne tylko dla firm/instytucji z zakresu prawa pracy, ZUS, podatki, BHP itp.

Istnieje możliwość zarezerwowania czasu z wykładowcą online lub telefonicznie tylko i wyłącznie na indywidualne konsultacje w uzgodnionym terminie i czasie.

 

Kontakt pod mailem nr tel. 530 112 064   lub 721 649 991 biuro@szkolenia-css.plCENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Wykładowca: Ekspert z ZUS, wieloletni pracownik kontroli ZUS, aktualnie rozstrzygający sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych pracodawców w związku z CONVID-19.

 


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
09.04.2020
GODZINA
11.30-14.00
MIEJSCE
Online 11.30-14.00
PROWADZĄCY
Ekspert z ZUS
CENA
Promocja
290 zł netto