Oświadczenia majątkowe, Szkolenia otwarte, Online

Oświadczenia majątkowe – unikaj błędów i wypełnij zgodnie z prawem

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

Program z kartą szkolenia do pobrania pod czerwonym przyciskiem.

Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.

Ponadto w naszej ofercie:

 • konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową)  lub konsultacja jednorazowa
 • opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

 

Zachęcamy do kontaktu:

 • adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • tel.: 722 211 771, 721 649 991


CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Wieloletni wykładowca i doradca obywatelski, szkolący przedsiębiorców i urzędników w latach 1997-2006 w zakresie zmian prawnych i gospodarczych w okresie akcesji Polski do UE.. Absolwent Wydziału prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Wykładowca w policealnej Szkole Administracji w Krakowie. Wykładowca Centrum Studiów i Analiz Gospodarczych w Warszawie, specjalista w zakresie zarządzania kryzysowego.Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMINY
 • 07.04.2023 -
  godz: 09:00 - 13:00
 • 14.04.2023 -
  godz: 09:00 - 13:00
 • 24.04.2023 -
  godz: 09:00 - 13:00
MIEJSCE
online 9.00-13.00
PROWADZĄCY
WYKŁADOWCA / PRAKTYK-na ŻYWO !!!
CENA
370 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.