Szkolenia zamknięte

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy- – kierowanie poleceń, stawianie wymagań, kiedy mobbing a kiedy obowiązek służbowy?

Propozycja programu na zorganizowanie szkolenia wewnętrznego
w siedzibie pracodawcy.

Program jest przykładowy, każdorazowo jest dostosowywany przez wykładowcę do bieżących potrzeb pracodawcy. Zagadnienia z różnych programów można połączyć w zależności od aktualnych potrzeb. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i praktycznych ćwiczeń w zależności od tematu, szkolenie może być   połączone także z audytem dokumentacji pracowniczej.

Zachęcamy do współpracy. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres biuro@szkolenia-css.pl  lub tel. 721 649 991, 722 211 771                   

 

  1. Dyskryminacja w miejscu pracy:

– Kiedy pracownik może zarzucić pracodawcy dyskryminację?

– Jakie cechy dyskryminacyjne musi wykazać pracownik?

– Czy pracodawca ma prawo nierówno traktować pracowników?

– Czy pracodawca może dać podwyżkę wynagrodzenia lub premię osobom zaszczepionym na COVID-19, a nie zaszczepionym nie?

– Czy pracodawca może wymagać wyłącznie od osób niezaszczepionych noszenia maseczek na terenie zakładu pracy?

– Czy pracodawca może udzielić urlopu, wyjścia prywatnego  jednemu pracownikowi, a drugiemu nie – czy to przejaw dyskryminacji?

– Nierówne traktowanie w zatrudnieniu a dyskryminacja – czy to to samo?

– Czego pracodawcy robić nie wolno by nie narazić się na odpowiedzialność za dyskryminację?

– Czy pracownicy na tych samych stanowiskach musza tyle samo zarabiać?

– Jakie są podstawy różnicowania wynagrodzenia, nagród, premii dla pracowników bez dyskryminacji?

– Kiedy pracownik może zarzucić pracodawcy nierówne traktowanie i domagać się odszkodowania w sądzie?

– Jakie stosować kryteria doboru pracowników do zwolnienia z pracy by nie narazić się na zarzut nierównego traktowania?

– Molestowanie i molestowanie seksualne – dwa różne pojęcia w prawie pracy.

 

  1. Mobbing

– Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi przez pracodawcę – jak to robić?

– Gdy pracownik zgłosi mobbing już jest za późno – jakie podjąć działania wyprzedzające?

– Polecenie wykonania dodatkowych czynności, pracy w godzinach nadliczbowych – czy pracownik może odmówić?

– Polecenie wykorzystania zaległego urlopu w terminie wskazanym przez pracodawcę – czy to mobbing?

– Czy pracodawca ma prawo krytykować, nadzorować, kontrolować pracę pracownika – czy to mobbing?

– Czy przełożony może dawać pracownikowi wiążące wytyczne w zakresie sposobu wykonywania przez niego pracy?

– Czy można pracownika poinformować, że jeżeli nadal będzie wykonywał pracę niezgodnie z wytycznymi to zostanie zwolniony z pracy?

– Dlaczego pracownicy nie rozumieją, że zatrudnienie na umowę o pracę to podporządkowanie pracodawcy i muszą stosować się do jego poleceń – jak to zmienić?

– Jak wykazać, że pracodawca przeciwdziałał mobbingowi – szkolenia pracowników, procedura antymobbingowa itp.?

– Jakich zachowań nie można stosować w zakładzie pracy by nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu mobbingu?

– Na jakie zachowania kierowników musi reagować pracodawca i w jaki sposób?

– Konflikt pracowników częstą przyczyną mobbingu – co ma zrobić pracodawca?

– Kara porządkowa, zwolnienie dyscyplinarne dla pracownika stosującego zachowania mobbingowe – kiedy jest podstawa?

– Anonimowa ankieta mobbingowa przeprowadzana okresowo wśród pracowników – czy to dobry sposób przeciwdziałania mobbingowi?

– Jakie zapisy powinna zawierać procedura mobbingowa by była skutecznym sposobem przeciwdziałania mobbingowi?

– Kiedy pracownik może pozwać pracodawcę o mobbing i jakie są tego konsekwencje?

– Czy reagować na anonimowe zgłoszenia mobbingowe w zakładzie pracy?

– Jakie uprawnienia ma pracownik w związku z działaniami mobbingowymi swojego przełożonego?

– Obowiązek zapewnienia szkoleń z zakresu mobbingu dla wszystkich pracowników jako element przeciwdziałania mobbingowi.

 

 

 

 

 

  • Oprócz ogłoszonych szkoleń realizujemy również szkolenia online wewnętrzne tylko dla firm/instytucji z powyższego tematu oraz innych dziedzin prawa.
  • Konsultacje telefoniczne – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy

Kontakt pod mailem nr tel.  722 211 771, 721 649 991 lub biuro@szkolenia-css.pl

 

CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH          Tel. 721 649 991                                     

www.szkolenia-css.pl                                                             Tel. (17) 7851961                                   mail: szkolenia@szkolenia-css.pl  

                                                                                                 Fax: (17) 78 52179                                

 

 

 

 CENA ZAWIERA:


PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prawnicy, od kilkunastu lat pracownicy państwowej instytucji kontrolnej. Praktycy, specjaliści prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących prawa pracy, czasu pracy, urlopów pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy.  Wieloletni wykładowcy, autorzy opinii prawnych i publikacji w renomowanej prasie z zakresu prawa pracy.

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE

siedziba pracodawcy lub inne uzgodnione miejsce szkolenia
CENA
Promocja
do uzgodnienia