Szkolenia otwarte, Rozwiązywanie konfliktów między pracownikami, Online

Komunikacja między pracownikami i zapobieganie konfliktom

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

Program z kartą szkolenia do pobrania  pod czerwonym przyciskiem.

Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.

Ponadto w naszej ofercie:

  • konsultacje telefoniczne i mailowe – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy i ZUS – nie jesteście związani Państwo żadną umową, wybieracie dogodny dla siebie sposób rozliczenia (minutowe lub ryczałt),
  • opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

 

Zachęcamy do kontaktu:

  • adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl
  • tel.: 722 211 771, 721 649 991


CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Doświadczony Trener Biznesu, Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych, terapeuta grupowy. Absolwentka UR na kierunku resocjalizacja . Ukończyła Szkołę Trenerów MATRIK , Szkołę Terapii i  Treningu grupowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Coachingu Obecnie kierownik  w Departamencie HR – branża energetyczna. Posiada 16 letnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu szkoleń dotyczących miękkich umiejętności menadżerskich, sprzedażowych, motywacji, coachingu oraz szeroko pojętego rozwoju osobistego.  Posiada ponad 9000 udokumentowanych godzin na sali szkoleniowej. Współpracowała min z; MPWiK Kraków, Instytut DR Irena Eris, ITN Consulting, Orange Polska, PBS, BC Center, Europen Consulting Group, Fundacja Szkoły Polskie, FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego, GOPS, Innovo Innowacje w Biznesie sp. z.o.o, Towarzystwo ALTUM, B-4, Fundacja Aktywizacja…

 Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMINY
  • 22.08.2022 -
    godz: 09:00 - 13:00
MIEJSCE
online 9.00-13.00
PROWADZĄCY
TRENER SZKOLEŃ MIĘKKICH - na ŻYWO !!!
CENA
380 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.