Szkolenia zamknięte, Inne

Inwentaryzacja Środków trwałych w świetle polskiego prawa bilansowego i podatkowego – praktyczne warsztaty

 

 1. Środki trwałe w Ustawie o Rachunkowości, Rozporządzeniu i przepisach podatkowych
 2. Podstawy prawne inwentaryzacji środków trwałych

Ustawa o rachunkowości

– KSR Nr 11

 1. Cele i przedmiot inwentaryzacji
 2. Czynności poprzedzające przeprowadzenie inwentaryzacji
 3. Metody i terminy inwentaryzacji

–  spis z natury

–  uzgodnienie sald

–  weryfikacja stanu ewidencyjnego

 1. Podział obowiązków oraz kompetencje w zakresie inwentaryzacji
 2. Najczęściej popełniane błędy podczas inwentaryzacji
 3. Dokumentacja inwentaryzacji
 4. Odpowiedzialność materialna pracowników, odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji
 5. Różnice inwentaryzacyjne i ich rozliczanie
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE

Siedziba pracodawcy
CENA
do uzgodnienia