Szkolenia otwarte, Inne

INWENTARYZACJA majątku jednostki w 2020

 • 1.Podstawy prawne inwentaryzacji majątku jednostki
  2.Cele i przedmiot inwentaryzacji
  3.Metody i terminy inwentaryzacji
 • -spis z natury
  -uzgadnianie sald
  -weryfikacja stanu ewidencyjnego
 • 4.Podział obowiązków oraz kompetencje w zakresie inwentaryzacji
 • -czynniki wpływające na organizację inwentaryzacji
  -instrukcja inwentaryzacyjna
  -udokumentowanie przeprowadzenia i rozliczenia wyników inwentaryzacyjnych
 • 5.Odpowiedzialność materialna pracowników
 • -prawidłowe powierzenie mienia
  -odpowiedzialność jednostkowa i wspólna
  -wina umyślna i nieumyślna
 • 6.Różnice inwentaryzacyjne
 • -nadwyżki
  -niedobory zawinione i niezawinione
  -kompensata różnic inwentaryzacyjnych
 • 7.Jak wprowadzić do ksiąg korekty z tytułu zweryfikowanych różnic inwentaryzacyjnych
 • -wycena różnic
  -księgowanie
 1. Dokumentacja inwentaryzacji
  9.  Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych w świetle przepisów podatkowych
  10. Różnice inwentaryzacyjne a podatek VAt


CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

 Biegły rewident. Posiada certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg. Praktyk w obszarze księgowości. Kilkunastoletni wykładowca, prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, podatków, prawa pracy, zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacją, Instrumentami Finansowymi, Środkami trwałymi.

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
25.08.2020
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Przemyśl
Hotel Accademia
Wybrz.Marszałka Piłsudskiego 4
CENA
Promocja
350 zł netto