Pakiet Mobilności, Szkolenia otwarte, Online

Czas pracy kierowców 2023 – jak uniknąć błędów i wykroczeń po zmianie przepisów

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

Program z kartą szkolenia do pobrania pod czerwonym przyciskiem.

Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.

Ponadto w naszej ofercie:

  • konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową)  lub konsultacja jednorazowa
  • opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

 

Zachęcamy do kontaktu:

  • adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
  • tel.: 722 211 771, 721 649 991


CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prawnik, wieloletni praktyk zagadnień związanych z prawem pracy. Od kilkunastu lat pracownik państwowej instytucji kontrolnej, zajmującej się nadzorem nad przestrzeganiem prawa pracy. Autor publikacji o czasie pracy kierowców oraz uprawnieniach pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Specjalista z zakresu prawa w placówkach medycznych i placówkach oświatowych. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy, zarządzania w ochronie zdrowia i bhp, trener i szkoleniowiec prawa pracy. Wykładowca z zakresu prawa pracy, czasu pracy, PPK i mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu.Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMINY
  • 17.02.2023 -
    godz: 09:00 - 13:00
MIEJSCE
online 9.00-13.00
PROWADZĄCY
URSZULA LANGER -na ZYWO!!!
CENA
390 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.