Wszystkie realizowane przez nas szkolenia możemy zorganizować w Państwa firmie na zasadzie szkoleń wewnętrznych z tematyką ściśle dostosowaną do specyfiki Państwa zakładu.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie wewnętrzne jest zrealizowane w uzgodnionym przez strony miejscu dogodnym dla pracowników ( np. siedziba pracodawcy lub lokalizacja zewnętrzna).

Szkolenie może być również realizowane jako szkolenie wyjazdowe jedno lub kilkudniowe z noclegami wyżywieniem i innymi atrakcjami


CZAS SZKOLENIA

Szkolenie wewnętrzne jest realizowane w uzgodnionym przez strony dniu tygodnia (również w weekendy) oraz w godzinach dogodnych dla pracodawcy.


PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pracodawcy, pracowników oraz  specyfiki branży i zakładu.

Na Państwa życzenie wykładowca zapoznaje się wcześniej z aktami prawa wewnątrzzakładowego celem ścisłego dostosowania tematyki do tych regulacji.


ZAPEWNIAMY

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie wydruku, długopis oraz certyfikat uczestnictwa.


SZKOLENIA ŁĄCZONE

Istnieje możliwość organizacji szkoleń dla grupy pracowników z sąsiednich instytucji w miejscu wspólnie uzgodnionym np. instytucji kultury, JST, podmiotów medycznych, oświaty, domów pomocy społecznej itp. co znacznie ogranicza koszty dla poszczególnych pracodawców.


CENA

Koszt szkolenia jest każdorazowo dostosowywany dla Państwa firmy i jest uzależniony od liczby uczestników, liczby godzin szkoleniowych, miejsca szkolenia, konieczności zapewnienia cateringu itp. Gwarantujemy atrakcyjne ceny, jesteśmy otwarci na negocjacje celem jak największej satysfakcji z Państwa strony.


SZKOLENIE/AUDYT DOKUMENTACJI

W ramach szkolenia wewnętrznego możemy również zaproponować Państwu audyt dokumentacji pracowniczej (akt osobowych, regulaminów wewnętrznych, grafików, ewidencji czasu pracy itp.) audyt bhp, RODO…

Pracodawca decyduje ile godzin ma trwać szkolenie, a ile audyt w zależności od potrzeb wewnętrznych zakładu. (Sprawdzona dotychczas forma krótkiego audytu: 1-2 h przed ogólnym szkoleniem)


PRELEGENT

Nasi wykładowcy to wieloletni, doświadczeni praktycy, których doświadczenie jest wielu przypadkach poparte wieloletnim prowadzeniem czynności kontrolnych w instytucjach nadzoru państwowego nad pracodawcami i przedsiębiorcami.


Zaufało nam już wiele firm i jednostek publicznych na terenie całego kraju, dla których organizowaliśmy szkolenia wewnętrzne.

W trakcie szkoleń proponujemy nowe rozwiązania, optymalizację czasu pracy pracowników, wskazujemy na to, kto w zakładzie ma obowiązek wykonywać określone czynności i kto odpowiada za czas pracy, prawidłowość grafików, sporządzanej ewidencji czasu pracy, prawidłowość skierowań na badania lekarskie, przeprowadzanych szkoleń bhp itp.

 

Proponowane szkoleniaSzkolenia zamknięte Społeczny Inspektor Pracy