Procedury wdrożeniowe dotyczące OCHRONY SYGNALISTÓW
– Pracodawco brak procedur – odpowiedzialność karna.

Mogą Państwo zamówić u nas kompleksową procedurę dotyczącą Ochrony Sygnalistów dostosowaną do danej Instytucji/firmy oraz w ramach tej procedury zapewniamy  szkolenie informacyjne dla wszystkich pracowników, którzy mogą być potencjalnymi Sygnalistami (aby uświadomić pracownikowi jakie fakty może zgłaszać, jakich nie może zgłaszać, gdyż naraża się sam na odpowiedzialność)

 

  • Opracowanie i wdrożenie procedury dostosowanej do warunków u danego pracodawcy (m.in. Regulamin, upoważnienia itp.)

  • Szkolenie informacyjne dla pracowników z wdrożonej procedury 

– Online 1,5 h – na żywo w uzgodnionym terminie

  • Certyfikat ukończenia szkolenia dla osób uczestniczących w szkoleniu Online na żywo.

  • Udostępnienie nagrania szkolenia do użytku wewnętrznego wraz z przekazaniem praw autorskich – celem zapoznanie nieobecnych i nowozatrudnianych pracowników

Indywidualna oferta pod numerem: tel. 722 211 771 lub 721 649 991 lub pod adresem mailowym:  biuro@szkolenia-css.pl 

AUDYT i OPRACOWANIE REGULAMINÓW, PROCEDUR itp. 

W naszej firmie możecie Państwo zamówić kompleksowy audyt wewnętrzny poprawności prowadzenia dokumentacji zakładowej z dziedziny prawa pracy, czasu pracy, bhp itp. Dokonujemy również , sprawdzenia, korekty jak również opracowania nowych aktów prawa wewnątrzzakładowego dostosowane każdorazowo do wymogów danego pracodawcy uwzględniając jego specyfikę.

Pamiętaj!

Prawidłowo opracowane regulaminy wewnętrzne chronią pracodawcę przed:
–  popełnianiem wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym,
–  koniecznością wstecznego naliczania po kontroli PIP należności pracowniczych (godzin nadliczbowych, wyrównywania wynagrodzeń urlopowych, ekwiwalentów, innych należności).

AUDYTY WEWNĘTRZNE

– dokumentacji pracownicze, – aktów prawa wewnątrzzakładowego
– przestrzegania przepisów o czasie pracy – przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych (RODO)
– przestrzegania przepisów bhp  – BHP, ZUS – we wszystkich aspektach i inne

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI – TWORZENIE:

– regulaminów pracy – regulaminów ZFŚS
– regulaminów wynagradzania – procedur antymobbingowych
– instrukcji, porozumień z pracownikami – zawiadomień do PIP
– odpowiedzi pokontrolnych  – zarządzeń wewnętrznych i inne

Wszystkie audyty i opracowania dokumentacji wewnątrzzakładowej dokonują w naszej firmie osoby z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zawodowym, również w instytucjach kontrolnych !!!

OBSŁUGA BHP -REALIZACJA ZADAŃ SŁUŻBY BHP W ZAKŁADZIE PRACY

Indywidualna oferta pod numerem: tel. 722 211 771 lub 721 649 991 lub pod adresem mailowym:  biuro@szkolenia-css.pl 

Konsultacje telefoniczne (Infolinia) – bieżąca pomoc prawna z zakresu prawa pracy

Zasady:
– do wyboru Państwa: konsultant prawny,  spośród wykładowców, z którymi współpracujemy
– pomoc prawna udzielana jest telefonicznie tego samego dnia
– nie jesteście Państwo związani żadną umową, żadnym okresem wypowiedzenia
– do wyboru: stały ryczał miesięczny lub bieżące rozliczenia konsultacji prawnych
– konsultację można rozpocząć od następnego dnia od zgłoszenia ( Formularz zamówienia )

Indywidualna oferta pod numerem: tel. 722 211 771 lub 721 649 991 lub pod adresem mailowym:  biuro@szkolenia-css.pl 

 

Zaufało nam już wiele firm i jednostek publicznych na terenie całego kraju , dla których opracowaliśmy nowe akty prawa wewnątrzzakładowego, przeprowadziliśmy audyty dokumentacji pracowniczej, jej dostosowania do obecnych wymogów oraz na bieżąco nasi konsultanci udzielają porad prawnych.
W trakcie prac proponujemy nowe rozwiązania, optymalizujemy czas pracy pracowników, wskazujemy na to kto w zakładzie ma obowiązek wykonywać określone czynności i kto odpowiada za czas pracy, prawidłowość grafików, sporządzanej ewidencji czasu pracy, prawidłowość skierowań na badania lekarskie, przeprowadzanych szkoleń bhp itp.