MOBBING i DYSKRYMINACJA W ZATRUDNIENIU

 Art. 94 (3) § 1  Kodeksu pracy

Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

 

Realizując obowiązek pracodawcy proponujemy Państwu w  ramach przeciwdziałania Mobbingowi następujące usługi:

 

1. Opracowanie wewnętrznej Procedury Antymobbingowej dostosowanej do firmy/instytucji wraz z niezbędnymi załącznikami.

 

2. Audyt w siedzibie pracodawcy z zakresu Mobbingu:

obejmuje m.in:

 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie audytu
 • przeprowadzenie audytu
 • sporządzenie protokołu z przeprowadzonego audytu

 

3. Udział niezależnych ekspertów w posiedzeniu Komisji Antymobbingowej (prawnik oraz psycholog)

obejmuje m.in:

 • zapewnienie udziału prawnika oraz psychologa w posiedzeniu  Komisji zgodnie
  z Wewnętrzną Procedurą Antymobbingową
 • sporządzenie protokołu

 

4. Szkolenie dedykowane dla Twoich pracowników z możliwością podziału na grupy

w następujących formach organizacyjnych:

 • online
 • stacjonarne
 • hybrydowe
 • integracyjne
 • wyjazdowe

Temat szkolenia:  “Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – kiedy mobbing a kiedy obowiązek służbowy”

Pamiętaj!! Nie zawsze polecenie służbowe jest mobbingiem lub dyskryminacją

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu przedstawimy indywidualną ofertę

Danuta Hamerska – tel. 722 211 771

Anna Foryś  – tel. 530 112 064

mail: biuro@szkolenia-css.pl  w temacie maila prosimy o zapis „Zapytanie o Procedury”