Propozycja programu na zorganizowanie szkolenia wewnętrznego
w siedzibie pracodawcy.

 

Program jest przykładowy, każdorazowo jest dostosowywany przez wykładowcę do bieżących potrzeb pracodawcy. Zagadnienia z różnych programów można połączyć w zależności od aktualnych potrzeb. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i praktycznych ćwiczeń w zależności od tematu, szkolenie może być   połączone także z audytem dokumentacji pracowniczej.

Zachęcamy do współpracy. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres biuro@szkolenia-css.pl  lub tel. 721 649 991, 722 211 771

 

Polski Ład 2022 w Kadrach i Płacach

 

1.Ulga podatkowa dla ,,klasy średniej,,- dla pracowników i prowadzących działalność gospodarczą.

 

2.Zerowy PIT dla pracującego seniora.

 

3.Zerowy PIT dla rodzin z  co najmniej  4 dzieci.

 

4.Ulga dla powracających do Polski

 

5.Zmiany w zakresie odliczania składki zdrowotnej.

 

6.Wyższa kwota wolna od podatku – kwota zmniejszająca podatek.

 

7.Zmiany w wysokości I i II progu podatkowego.

 

8.Nowa ulga-odliczenie składki członkowskiej wpłaconej na rzecz związków zawodowych.

 

9.Zmiany w naliczeniu przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

 

10.Świadczenia socjalne a podatek dochodowy- wybrane zagadnienia.

 

11.Przychody zwolnione od podatku dla osób do ukończenia 26 roku życia- wybrane problemy.

 

12.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika a podatek dochodowy.

 

13.Opodatkowanie nierezydentów podatkowych (obcokrajowców) z umowy o pracę i umów cywilnych.

 

14.Świadczenia wynikające z przepisów BHP a skutki podatkowe – wybrane zagadnienia.

 

15.Panel dyskusyjny.