HARMONOGRAM SZKOLENIA WYJAZDOWEGO W BIESZCZADACH

I Dzień : 22.12.2022 r.

od 15.00  przyjazd i zakwaterowanie

Kolacja

II Dzień: 23.12.2022 r.

7.00-8.30 Śniadanie
9.00 – 10.30 – I część szkolenia
10.30-11.00 – Przerwa kawowa
11.00- 14.00 – II część szkolenia
14.00 -14.30 – Obiad

Wyjazd uczestników