1. Założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych – PPK
  • Terminy, zasady obliczania wielkości zatrudnienia
  • Portal PPK – zasady funkcjonowania
  • Zakres obowiązywania PPK

 

 1. Podmioty zobowiązane do wdrożenia nowych uregulowań
  • Pracodawcy wchodzący w zakres PPK
  • Pracownicy a zleceniobiorcy i osoby na kontraktach menadżerskich
  • Czy osoby prowadzący działalność gospodarczą mogą dobrowolnie wejść w PPK?
  • Zasada automatycznego podlegania PKK
  • Oświadczenie o zrzeczeniu się pracownika z uczestnictwa w PKK
  • Okresy składania oświadczeń

 

 1. Zasady stosowania PPK od 2019 rok
  • Odprowadzanie dodatkowych składek w wysokości 2% – rozdział pomiędzy pracownika i pracodawcę
  • Sposób potrącania przez płatnika składek przy wypłacie wynagrodzenia
  • Wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych
  • Dodatkowa kwota przekazywana z budżetu państwa –kiedy i w jakiej wysokości
  • Wyliczanie roczne pobranych składek
  • Wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych
  • Zwolnienie składek z dodatkowego ubezpieczenia społecznego

 

 1. Praktyczne aspekty rozliczeń PPK
  • Powrót do PKK po wcześniejszej rezygnacji
  • Wzór oświadczenia pracownika
  • Rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka
  • Czy i kiedy mogą zgromadzone pieniądze przepaść?
  • Przykładowe wyliczenia emerytur

 

 1. Przepisy karne jakim może podlegać firma
 2. Harmonogramy wdrożenia PPK w organizacji
 3. PPK a inne Plany Emerytalne Pracowników – różnice, dyskusja
  • Pojęcie Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) obecnie opłacanych przez pracodawcę
  • Zasady rozliczania PPE – z pieniędzy pracodawcy i pracowników
  • Miejsce gromadzenia PPE – kto dysponuje pieniędzmi do dnia przejścia pracownika na emeryturę
  • Funkcjonowanie wypłat z PPE
  • Skutki podatkowe rozliczania PPE
 4. Podsumowanie szkolenia- przygotowanie do wdrożenia