Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

 1. Korekty wynagrodzeń

 

 • błędy przy wyliczeniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 • zwrot przez pracownika lub byłego pracownika nadpłaconego wynagrodzenia wynikająca z błędu pracodawcy
 • nieprawidłowe wpłaty do PPK
 • przekroczenie 30-krotności podstawy wymiaru składek
 • przedawnienie należności, a obowiązek składania korekty dokumentów do ZUS
 • korekta PIT – jak ją zrobić i do kiedy?

 

 1. Korekty związane z chorobą

 • zwolnienie lekarskie po wypłacie listy płac.
 • wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego
 • wypłata zasiłku chorobowego zamiast wynagrodzenia chorobowego
 • uznanie zdarzenia powodującego niezdolność do pracy za wypadek przy zwolnienie lekarskie otrzymane po wypłacie wynagrodzenia (nieobecność krótkotrwała, nieobecność długotrwała, były pracownik)
 • urlopy macierzyńskie i rodzicielskie – nadpłata i wyrównanie zasiłku macierzyńskiego
 • zasiłek opiekuńczy błędnie rozliczony na liście płac
 • błędne ustalenie podstawy wymiaru zasiłków
 • podwyższenie wynagrodzenia z okresem wstecznym w podstawie wymiaru zasiłków
 • zwolnienie podatkowe za osoby do 26 roku życia a korekta wynagrodzenia chorobowego (opodatkowany zasiłek)
 • nienależnie pobrany przez pracownika zasiłek w razie uznania umowy za pozorną
 1. Korekty umów cywilnoprawnych

 

 • błędne oświadczenie złożone przez zleceniobiorcę
 • niepoprawne opłacenie składek za zleceniobiorcę
 • uznanie umowy o dzieło za umowę zlecenia
 • przekształcenie umowy zlecenia w umowę o pracę
 • uznanie umowy zlecenie lub dzieło za wykonywaną na rzecz pracodawcy
 • jak odzyskać składki od zleceniobiorcy