Szkolenie online w godz. 9.00-14.00 – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Bierzesz udział w szkoleniu nie wychodząc z domu lub biura. Szkolenia realizowane są w małych warsztatowych grupach.

3 kroki do uczestnictwa w szkoleniu online:

1. Musisz posiadać komputer z dostępem do Internetu
2. Po zgłoszeniu się do nas na szkolenie  – otrzymujesz na maila link do szkolenia – jeden dzień przed szkoleniem.

3. Ok.20 min przed godziną rozpoczęcia szkolenia – Klikasz w link – zobaczysz i usłyszysz wykładowcę.

        PROGRAM SZKOLENIA

 1. Prawo do zasiłku z ubezpieczenia społecznego – najczęściej popełniane błędy
 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego,
 • rezygnacja z urlopu, urlop rodzicielski po przerwie,
 • wyrównanie zasiłku za okresy wsteczne,
 • zasiłek opiekuńczy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym)
 1. Ustalenie okresu zasiłkowego, okres zasiłkowy po krótkiej przerwie – jak uniknąć błędu?
 2. Przerwa w zatrudnieniu, a prawo do zasiłku
 3. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku – najczęściej popełniane błędy.
 4. Składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku:
 • dodatki zadaniowe, funkcyjne, motywacyjne, za zastępstwo
 • premie miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne,
 • nagrody uznaniowe, 13stki
 1. Zasady przyjmowania do podstawy i stosowania uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku
 2. Przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku – zmiana wymiaru czasu pracy, zmiana regulaminu wynagrodzeń, zmiana stanowiska pracy, zmiana wynagrodzenia, ustanie prawa do składnika wynagrodzenia
 3. Umowy cywilnoprawne w podstawie wymiaru zasiłku
 4. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku, kiedy zwaloryzować podstawę i do kiedy świadczenia wypłacać ze zwaloryzowanej podstawy
 • Podstawa wymiaru zasiłku po przerwie wykonywaniu pracy, zasady uwzględniania składników kwartalnych, rocznych po powrocie z długotrwałej nieobecności
 • Prawo do zasiłku zleceniobiorcy w krótszych i dłuższych okresach podlegania ubezpieczeniu chorobowemu
 • Podstawa zasiłku zleceniobiorców nie zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego
 • Ponowne ustalenie podstawy, kiedy przeliczać podstawę zasiłku od nowa, gdy nie ma przerwy w orzeczonej niezdolności do pracy
 • Dokumentacja zasiłkowa po ustaniu zatrudnienia, co wliczyć do podstawy wymiaru świadczeń, kiedy ekwiwalent za niewykorzystany urlop będzie stanowił podstawę wymiaru zasiłku?
 • Jak skorygować świadczenia w dokumentacji ZUS

 

 

Istnieje możliwość umówienia się na inny termin w/w szkolenia poza określonym w harmonogramie
przy minimalnej liczbie osób zgłoszonych (3 uczestników)

 

Każdy temat szkolenia realizujemy w formie online, oprócz ogłoszonych szkoleń realizujemy szkolenia również online wewnętrzne tylko dla firm/instytucji z zakresu prawa pracy, ZUS, podatki, BHP itp.

Istnieje możliwość zarezerwowania czasu z wykładowcą online lub telefonicznie tylko i wyłącznie na indywidualne konsultacje w uzgodnionym terminie i czasie.

 

Kontakt pod mailem nr tel. 530 112 064   lub 721 649 991 biuro@szkolenia-css.pl