Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

 

PROGRAM SZKOLENIA 

  1. Sygnaliści – kto i kiedy musi wdrożyć procedury?

 

– Którzy pracodawcy musza wprowadzić ochronę sygnalistów w zakładzie?

– Kiedy obowiązkowa ochrona sygnalistów nawet jak pracodawca nie zatrudnia 50 osób?

– Czy znaczenie ma liczba etatów, czy liczba osób zatrudnionych w zakładzie?

– Czy do liczby zatrudnionych wlicza się zleceniobiorców itp.?

– Czy w dniu zatrudnienia 50 osoby musi być już wdrożona procedura, czy jest na to jakiś termin?

– W jakim terminie, w zależności od liczby pracowników należy wprowadzić wewnętrzną procedurę ochrony sygnalistów?

– Czy termin ustawowy różni się od terminu dyrektywy i jakie ma to konsekwencje dla pracodawców?

– Co grozi za niewdrożenie ochrony sygnalistów w terminie?

– Czy pracodawca może samodzielnie wdrożyć ochronę bez udziału firm zewnętrznych?

 

  1. Wewnętrzny kanał zgłoszeń – jak go założyć i kto ma go obsługiwać?

 

– Czy musisz podpisać umowę z firmą zapewniającą bezpieczny kanał zgłaszania nieprawidłowości?

– Co może stanowić wewnętrzny kanał dokonywania zgłoszeń?

– Adres mailowy, skrzynka na listy, odrębny nr telefonu, zewnętrzny portal – jaki kanał zgłoszeń wybrać?

– Kto decyduje o rodzaju kanału dokonywania zgłoszeń zastosowanego w zakładzie, czy pracodawca może go wybrać samodzielnie?

– Jak najprościej wdrożyć wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń bez konieczności angażowania dużych nakładów finansowych?

– Kiedy dodatkowy adres mailowy będzie mógł spełniać rolę wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości?

– Kto może być osoba obsługującą wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości: kadrowiec, IOD, pracownik służby BHP, zleceniobiorca na podstawie odrębnej umowy?

– Jakie wymagania musi spełniać osoba przyjmująca zgłoszenia?

– Czy osoba przyjmująca zgłoszenia powinna odbyć szkolenie w zakresie obsługi zgłoszeń wewnętrznych?

– Czy osoba przyjmująca zgłoszenia musi brać następie udział w jego rozpatrywaniu?

– Czy pracodawca będzie mógł samodzielnie – bez firm zewnętrznych – zapewnić wykonanie obowiązku ochrony sygnalistów?

 

  1. Co można zgłaszać i skąd pracownicy mają o tym wiedzieć?

 

– Kto może dokonać zgłoszenia wewnętrznego?

– Co może stanowić przedmiot zgłoszenia?

– Rodzaje spraw objęte pojęciem whistleblowing’u.

– Czy pracodawca powinien zapewnić szkolenie pracownikom w zakresie procedur i tematyki podlegającej zgłoszeniu?

– Kiedy zgłoszenie będzie podlegało rozpatrzeniu, a kiedy zostanie pozostawione bez rozpoznania?

– Czy można zgłaszać nieprawidłowości anonimowo?

– Jaka jest procedura informowania o przyjęciu zgłoszenia i odpowiedzi na zgłoszenie?

– Jak długo przechowywać dane osobowe zgłaszającego?

 

  1. Procedura zgłoszeń wewnętrznych – najważniejszy dokument procedury!

 

– Który pracodawca będzie musiał utworzyć procedurę zgłoszeń wewnętrznych?

– Czy w zakresie sygnalistów należy dokonywać jakiś zmian w regulaminie pracy?

– Z kim należy skonsultować zapisy procedury i w jakim terminie?

– Co, gdy zz nie zgodzą się na zaproponowaną treść procedury zgłoszeń wewnętrznych?

– W jakim terminie wchodzi w życie procedura zgłoszeń wewnętrznych?

– Czy oświadczenie o zapoznaniu z procedurą przechowywać w aktach osobowych pracowników?

– Jakie zapisy procedury są obligatoryjne, a jakie fakultatywne?

– Czy warto rozszerzać katalog spraw, które mogą być przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego o tematykę naruszeń regulaminów wewnętrznych, czasu pracy, mobbingu itp.?

– Czy warto umożliwić dokonywanie zgłoszeń anonimowych?

– Jaki okres rozpatrzenia zgłoszenia wskazać w procedurze?

– Jakie zapisy procedury rozpatrywania zgłoszeń są najważniejsze i powinny się znaleźć w procedurze – wzór procedury zgłoszeń wewnętrznych dla uczestników szkolenia!!!

– Jakie sankcje grożą pracodawcza nieutworzenie procedury zgłoszeń wewnętrznych?

 

  1. Zagadnienia szczegółowe

 

– Jak prowadzić rejestr zgłoszeń wewnętrznych – kto za niego odpowiada – wzór rejestru dla uczestników szkolenia!!!

– Jak długo przechowywać dane w rejestrze zgłoszeń?

– Kto powinien otrzymać dodatkowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z organizacja procedury zgłoszeń wewnętrznych?

– Czy jest wymagana dodatkowa klauzula informacyjna RODO w związku z zapewnieniem wewnętrznego kanału zgłoszeń?

– Kiedy i na jakich zasadach pracownik może dokonać ujawnienia publicznego?

– Jakiej ochronie podlega sygnalista – czy to rzeczywista ochrona, czy iluzja?

– Sankcje karne za naruszenie ustawy o sygnalistach?

– Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.