Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

 1.  Antykorupcyjny cel składania oświadczeń majątkowych – wprowadzenie.
 2. Kto z urzędów, zakładów, szkół, szpitali, spółek w gminie i w powiecie ma obowiązek składania oświadczeń?
 3. Czy każdy majątek własny i jaki majątek małżonka należy wpisać do oświadczenia?
 4. Kiedy mija termin składania oświadczeń?
 5. Kto bada prawidłowość złożenia oświadczenia a kto jego zgodność z prawdą?
 6. Czy w wójt/burmistrz/ prezydent/ starosta może wyznaczyć pracownika do kontroli?
 7. Jakie kroki podejmuje Urząd Skarbowy w przypadku wykrycia nieprawdy w oświadczeniu?
 8. Jakie zasady badania oświadczeń majątkowych stosuje CBA?
 9. Czy i kiedy można korygować pomyłki w oświadczeniu?
 10. Co grozi za nieterminowe złożenie oświadczenia?
 11. Co grozi za błędne lub niezgodne z prawdą wpisy w oświadczeniu?
 12. Jaki wypełniać oświadczenie przy uzyskiwaniu dodatkowych dochodów z innej działalności?
 13. Czy wójt/burmistrz/ prezydent/ starosta, można żądać składania dodatkowych oświadczeń?
 14. Błędy, uchybienia, poprawki, sankcje, odwołania – przykłady, orzeczenia, judykatura.
 15. Odpowiedzi na pytania uczestników, wypełnianie przykładowego oświadczenia.
 16. Odmienny tryb i zasady składania oświadczeń przez służby mundurowe: Policja, Straż Pożarna, Wojsko, Straż Graniczna, Służba Więzienna.