Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

PROGRAM SZKOLENIA

Rodzaje umów cywilnoprawnych i cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów umów

Umowa o pracę oraz cechy tej umowy

Sfera zainteresowania ZUS stwierdzonymi cechami charakterystycznymi dla innego rodzaju umowy – umowa zlecenie z cechami stosunku pracy czy umowa o dzieło z cechami umowy zlecenia

Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą lub realizowane na jego rzecz.

Podstawa wymiaru składek pracownika wraz z wyłączeniami wymienionymi w tzw. rozporządzeniu składkowym. Możliwość zastosowania niektórych wyłączeń do zleceniobiorców.

Sposób ustalania podstawy wymiaru składek w przypadku umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą lub realizowanych na jego rzecz.

Rozstrzyganie zbiegów tytułów do ubezpieczeń, gdy jednym z nich jest umowa cywilnoprawna i umowa o pracę