Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 1. Przemoc psychiczna w pracy- kiedy granice zostają przekroczone?
 2. W jaki sposób mobbing wpływa na ofiarę: na to, co ona myśli o sobie, jak się czuje, na jej zdrowie, a przede wszystkim na efekty jej pracy?
 3. Przekonania, które powodują, że godzimy się na mobbing, że go usprawiedliwiamya. Co motywuje mobbera do nękania pracowników?
  b. Mechanizmy zachowania ofiary.
  c. Dlaczego świadkowie mobbingu na ogół milczą?
 4. Sprawdzone sposoby reagowania na mobbing i przeciwdziałania mu.a. Jak konstruktywnie udzielać informacji zwrotnej pracownikom?
  b. Rola pochwał i wzajemnego doceniania się w zespole jako forma przeciwdziałania mobbingowi.
  c. Znaczenie asertywnego komunikowania się w zespole.
  d. Inne praktyczne rozwiązania