Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

 

PROGRAM SZKOLENIA

Czym jest mobbing ?

Historia mobbingu vs. Dyskryminacja.
Symptomy mobbingu.

Twarz mobbingu – Kim jest mobber?

Fazy mobbingu.

 

Zmowa milczenia

Negatywne aspekty mobbingu dla organizacji.

Konflikty w zespole.
Dlaczego ukrywamy mobbing.

Negatywne skutki dla osoby mobbingowanej.
Historie prawdziwe.