Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

  1. Centralny Rejestr Umów – Prawo:

– Czym jest Centralny Rejestr Umów?

– Podstawa Prawna wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów?

– Omówienie przepisów wprowadzających Centralny Rejestr Umów.

– Cel wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów, w tym omówienie zamysłu ustawodawcy.

– Jakie podmioty objęte są zmienioną ustawą? W tym delegacja obowiązku wprowadzania danych.

– Jakie umowy objęte są tym obowiązkiem?

– Jakie obowiązki nakłada Centralny Rejestr Umów? Rozwinięcie w 2 części.

– Skutki niezastosowania się do w/w przepisów.

– Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, omówienie i wskazanie przykładów.

 

  1. Centralny Rejestr Umów – Obowiązki

– Jakie obowiązki wprowadzają przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Umów? Omówienie i wskazanie przykładów.

– Omówienie terminów na wprowadzenie umów do Rejestru, skutki niezachowania terminu.

– Kto według ustawy ma obowiązek wprowadzać dane, w jaki sposób ma je wprowadzać, logowanie do systemu, korzystanie z systemu, zmiany we wprowadzonych danych.

– Delegacji obowiązku wprowadzania danych.

– Kto może dokonywać zmian w Rejestrze, pod jakimi warunkami, czy może tego dokonać inny podmiot niż wprowadzający?

 

  1. Centralny Rejestr Umów – Praktyka

– Przykłady umów, które muszą znaleźć się w Centralnym Rejestrze Umów wraz z omówieniem.

– Przykłady zwolnienia z obowiązku zamieszczania w Centralnym Rejestrze Umów wraz z omówieniem.

– Czy wprowadzone przepisy powodują konieczność zmian w umowach, jeżeli tak jakie, na co warto zwrócić uwagę.

– Instrukcja wprowadzania umów do Rejestru.

– Termin na wprowadzenie umów, opóźnienie w terminie, skutki opóźnienia.

– Ocena prawna i faktyczna zmian, zaproponowane usprawnienia.

– Informacje wprowadzone do Rejestru a RODO.

– Odpowiedzialność za nieprawidłowości we wprowadzonych danych.

– Umowy z podmiotami z UE.

– Umowy z podmiotami spoza UE.

– Czy strony umowy muszą wyrazić zgodę na zamieszczanie umów i poszczególnych elementów umów do Rejestru lub na dokonanie zmian.

– Jaki wpływ na kształt umów będą miały wprowadzane przepisy.

– Jaki wpływ na już zawarte umowy mają wprowadzane przepisy?

– Wartość dowodowa informacji wprowadzonych do Centralnego Rejestru Umów w sprawach przed Sądami i organami.

– Fikcja prawdziwości Centralnego Rejestru Umów.

 

A ponadto:

– Dyskusja nad ryzykiem stosowanego systemu elektronicznego, wskazanie zagrożeń dotyczących tego systemu, utrudnienia w korzystaniu, systemu, kontrola nad jego prawidłowym działaniem i nad bezpieczeństwem danych wprowadzonych do systemu.

– Dyskusja co do bezpieczeństwa wprowadzonych informacji, dodatkowych obowiązków i braków kadrowych.

– Dyskusja co do tego czym jest informacja publiczna, jaki jest jej zakres i granice, w tym zagrożenia z tym związane.