Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

PROGRAM SZKOLENIA

1.Praktyczne stosowanie przepisów bhp (ustawy, rozporządzenia) z uwzględnieniem zagrożeń mogących występować na stanowisku, którego dotyczy szkolenie,

2.Właściwe i analityczne stosowanie norm prawnych w obszarze zagadnień szkolenia w odniesieniu do zdarzeń wypadkowych i możliwych do wystąpienia zagrożeń w samodzielnym procesie pracy,

3.Praktyczne zastosowanie zapisów aktów prawa wewnątrzzakładowego (instrukcje bhp, instrukcje producenta itp.)  w rzeczywistych przykładach omawianych w trakcie szkolenia – instruktażu stanowiskowego dla danego stanowiska,

4.Realne przełożenie zapisów oceny ryzyka zawodowego na aspekty i zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia pracownika ze szczególnym naciskiem na zagrożenia w procesie pracy i ograniczanie owych zagrożeń.

5.Właściwe kreowanie kultury pracy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy mających wpływ na samodzielną pracę pracownika,

6.Omówienie realnych przykładów zdarzeń wypadkowych, których inicjacja wystąpiłą w

wyniku  potencjalnych błędów prowadzenia szkoleń  instruktażu stanowiskowego.