AUDYT i OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

W naszej firmie możecie Państwo zamówić kompleksowy audyt wewnętrzny poprawności prowadzenia dokumentacji zakładowej z dziedziny prawa pracy, czasu pracy, bhp itp. Dokonujemy również , sprawdzenia, korekty jak również opracowania nowych aktów prawa wewnątrzzakładowego dostosowane każdorazowo do wymogów danego pracodawcy uwzględniając jego specyfikę.

Pamiętaj!

Prawidłowo opracowane regulaminy wewnętrzne chronią pracodawcę przed:
–  popełnianiem wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym,
–  koniecznością wstecznego naliczania po kontroli PIP należności pracowniczych (godzin nadliczbowych, wyrównywania wynagrodzeń urlopowych, ekwiwalentów, innych należności).

AUDYTY WEWNĘTRZNE

– dokumentacji pracownicze, – aktów prawa wewnątrzzakładowego
– przestrzegania przepisów o czasie pracy – przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych (RODO)
– przestrzegania przepisów bhp  – BHP, ZUS – we wszystkich aspektach i inne

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI – TWORZENIE:

– regulaminów pracy – regulaminów ZFŚS
– regulaminów wynagradzania – procedur antymobbingowych
– instrukcji, porozumień z pracownikami – zawiadomień do PIP
– odpowiedzi pokontrolnych  – zarządzeń wewnętrznych i inne

Wszystkie audyty i opracowania dokumentacji wewnątrzzakładowej dokonują w naszej firmie osoby z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zawodowym, również w instytucjach kontrolnych !!!

Konsultacje telefoniczne (Infolinia) – bieżąca pomoc prawna z zakresu prawa pracy

Zasady:
– do wyboru Państwa: konsultant prawny,  spośród wykładowców, z którymi współpracujemy
– pomoc prawna udzielana jest telefonicznie tego samego dnia
– nie jesteście Państwo związani żadną umową, żadnym okresem wypowiedzenia
– do wyboru: stały ryczał miesięczny lub bieżące rozliczenia konsultacji prawnych
– konsultację można rozpocząć od następnego dnia od zgłoszenia ( Formularz zamówienia )

Więcej informacji pod numerem: tel. 722 211 771 lub 721 649 991 lub pod adresem mailowym:  biuro@szkolenia-css.pl

 

Zaufało nam już wiele firm i jednostek publicznych na terenie całego kraju , dla których opracowaliśmy nowe akty prawa wewnątrzzakładowego, przeprowadziliśmy audyty dokumentacji pracowniczej, jej dostosowania do obecnych wymogów oraz na bieżąco nasi konsultanci udzielają porad prawnych.
W trakcie prac proponujemy nowe rozwiązania, optymalizujemy czas pracy pracowników, wskazujemy na to kto w zakładzie ma obowiązek wykonywać określone czynności i kto odpowiada za czas pracy, prawidłowość grafików, sporządzanej ewidencji czasu pracy, prawidłowość skierowań na badania lekarskie, przeprowadzanych szkoleń bhp itp.