Szkolenia otwarte, Ubezpieczenia społeczne, Online

Zmiany w urlopie rodzicielskim i zasiłku macierzyńskim w roku 2023 oraz duże zmiany w za-siłkach chorobowych, które nastąpiły od 1 stycznia 2022 r.

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Wdrożenie Dyrektywy UE i jej wpływ na długość urlopu rodzicielskiego oraz wysokość zasiłku macierzyńskiego:
 • Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
 • Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego ze względu na ciężką chorobę dziecka.
 • Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego.
 • Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
 • Stosowanie zmienionych przepisów do ubezpieczonych, którzy w dniu wejścia w życie przepisów przebywali na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim udzielonym według starych zasad.
 • Sytuacja ubezpieczonych, którzy już wykorzystali urlop rodzicielski przed wejściem w życie nowych przepisów, a których dziecko nie ukończyło 6 lat.
 1. Nowe zasady liczenia okresu zasiłkowego:
 • Zliczanie okresów nieprzerwanej niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego, bez względu na okoliczności typu wypadek przy pracy czy niezdolność w okresie ciąży
 • Przerwy w niezdolności do pracy:
 • znaczenie jednostki chorobowej przed i po przerwie,
 • niezdolność po przerwie z kodem B
 • niezdolność przed przerwą i po przerwie z kodem B
 • niezdolność przed przerwą lub po przerwie będąca wynikiem wypadku przy pracy
 • niezdolność po przerwie a przed przerwą świadczenie rehabilitacyjne
  • Sytuacje kiedy okresy niezdolności przed 1 stycznia 2022 r. stanowią cześć obecnego okresu zasiłkowego
  • Wpływ innego rodzaju zasiłku w czasie przerwy w niezdolności do pracy
  • Ograniczenie okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu do ubezpieczeń
 1. Zasady ustalanie podstawy wymiaru zasiłków:
 • Zmieniona częstotliwość ponownego ustalania podstawy wymiaru w zależności od długości przerwy między zasiłkami.
 • Generalna zasada ustalania podstawy wymiaru z 12 miesięcy sprzed zachorowania,
 • Sposób postepowania przy krótszym okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu,
 • Zasady uzupełniania miesięcy, w których była usprawiedliwiona nieobecność w pracy i odrzucania miesięcy z podstawy wymiaru,
 • Składniki wynagrodzenia, które nie stanowią podstawy wymiaru zasiłku,
 • Sposób przyjmowania do podstawy wymiaru składników wynagrodzenia przysługujących za okresy kwartalne i roczne.

 

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Dariusz Suchorowski –  Wykładowca z długoletnim doświadczeniem, praktyk  z ponad 30 letnim doświadczeniem w  pracy w ZUS.  Wiedzę teoretyczną i praktyczną z tego zakresu zdobywał przez  począwszy od stanowiska inspektora kontroli, następnie kierującego inspektorami kontroli a kończąc na stanowisku zastępcy dyrektora ds. dochodów przez 15 lat.  Na każdym stanowisku zajmował się zagadnieniami podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, obowiązku ustalania podstawy wymiaru składek, rozstrzygania tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń czy wreszcie ustalaniu uprawnień i wypłaty świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa oraz wypadków przy pracy. W czasie pracy w ZUS przez wiele lat był autorem pytań na egzamin i członkiem komisji na tym egzaminie dla inspektorów kontroli ZUS. W czasie szkoleń w sposób, uporządkowany, zrozumiały, teoretyczny i praktyczny przekazuje wiedzę dotyczącą wszystkich zagadnień ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, które są realizowane i wykonywane przez płatników składek.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 29.09.2023 -
  godz: 09:00 - 13:00
MIEJSCE
online 9.00-13.00
PROWADZĄCY
DARIUSZ SUCHOROWSKI - NA ŻYWO !!!
CENA
380 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA