Szkolenia otwarte, Archiwum Zakładowe i Kancelaria, Online

System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD – wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

 

PROGRAM SZKOLENIA 

Szkolenie skierowane jest do: pracowników tych urzędów i instytucji, które jako podstawowy lub wspomagający sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przyjęły bądź zamierzają przyjąć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z pojęciem elektronicznego zarządzania dokumentacją, obiegiem i archiwizacją dokumentów w systemie EZD.

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Przepisy wykonawcze do ustawy archiwalnej
 • Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • Własne normatywy kancelaryjno-archiwalne

    2.Obieg dokumentacji w systemie EZD

 • Dokumentacja elektroniczna i papierowa w systemie EZD
 • System kancelaryjny a system wykonywania czynności kancelaryjnych
 • Czym jest system EZD? Etapy i zasady jego wdrażania
 • EZD jako podstawowy lub wspomagający system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania spraw
 • Rodzaje przesyłek wpływających w systemie EZD i sposoby ich procedowania
 • Wyjątki od podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i ich rodzaje

 

 1. Czynności kancelaryjne w systemie EZD

Zadania punktów kancelaryjnych.

 • rejestracja wpływów
 • odwzorowanie cyfrowe (skanowanie)
 • wprowadzanie metadanych
 • realizacja dekretacji
 • tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego oraz składu informatycznych nośników danych
 • obsługa korespondencji wychodzącej

Zadania komórek merytorycznych

 • pojęcie teczki rzeczowej w systemie EZD i stosowanie JRWA
 • zakładanie spraw
 • prowadzenie akt spraw i zbiorów dokumentacji aktowej

Tworzenie dokumentacji wewnętrznej i korespondencji wychodzącej

Akceptacja wielostopniowa i podpisywanie dokumentów w systemie EZD

 1. Archiwum Zakładowe w systemie EZD.
 • Przejmowanie dokumentacji elektronicznej w systemie EZD
 • Przejmowanie zawartości składów
 • Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w systemie EZD
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Roman Stempel Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 23.04.2024
  godz: 09:00 - 13:00
 • 22.05.2024
  godz: 09:00 - 13:00
 • 20.06.2024
  godz: 09:00 - 13:00
MIEJSCE
online
PROWADZĄCY
ROMAN STEMPEL- na ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA