Szkolenia otwarte, Lista płac / Pit-y, Online

Obowiązki płatnika na przełomie roku 2023/2024 w dokumentacji - PIT-11 i nowe interpretacje MF

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

Nowe interpretacje MF, formularz PIT 11 i PIT 2 – co zawiera program szkolenia? 

Jest to szkolenie oferujące różnorodne treści programowe. W jego trakcie poruszane są zarówno kwestie prawidłowego wypełniania nowych druków PIT 2 i formularzy PIT 11, jak i odpowiedniego zastosowania się do świeżo wprowadzonych interpretacji Ministerstwa Finansów. Podczas kursu omawiane są także zasady przyznawania i naliczania poszczególnych ulg podatkowych (m.in. ulga dla rodzin wielodzietnych czy ulga dla pracujących seniorów). Szczegółowe zagadnienia zawarte w programie dostępne są poniżej.

Program szkolenia:

 1. Formularz PIT 2 ( 9 ) od roku 2023– nowe interpretacje, omówienie wybranych problemów.
 2. Formularz PIT11(29) – omówienie wybranych zagadnień.
 3. Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków .
 4. Nowa interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 5. Ulga dla Seniorów . Kontynuacja pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego –wybrane problemy podatkowe.
 6. Ulga 4+ w zaliczkach –wybrane problemy
 7. Następstwo prawne płatnika a skutki podatkowe .
 8. Opodatkowanie nie rezydentów  pracujących na umowach cywilnych ,wysokość podatku, właściwość organów podatkowych, rodzaje formularzy.
 9. Świadczenia socjalne a podatek –wybrane problemy w tym m.in. świadczenia na rzecz członków rodzin pracowników
 10. Wypłaty po śmierci pracowników/zleceniobiorców/radnych – skutki podatkowe
 11. Koszty z tytułu praw autorskich – limity i wybrane problemy
 12. Opodatkowanie/oskładkowanie zwrotu kosztów dojazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej
 13. Ryczałt za używanie pojazdu służbowego dla celów służbowych.
 14. Karty podarunkowe , bony podarunkowe dla pracowników/członków ich rodzin -omówienie zasad opodatkowania w/w świadczeń
 15. Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem pracownikom gadżetów firmowych
 16. Prezenty dla kontrahentów w aspekcie podatkowym
 17. Opodatkowanie samochodów służbowych w nowych wyjaśnieniach organów skarbowych
 18. Opodatkowanie odszkodowań – wybrane problemy
 19. Pytania i odpowiedzi

Formularz PIT 11 i PIT 2 nowy druk – dlaczego warto omówić to zagadnienie? 

Aktualny druk PIT 11 i formularz PIT 2 jest nieco inny, niż w poprzednich latach. W przypadku PIT-u 11 formularz musi mieć wersję 29. Wcześniejszy druk jest już w tym roku nieaktualny. Z tego wzoru korzystają przede wszystkim pracodawcy i zleceniodawcy. Pracownicy składają natomiast nowy druk PIT 2 (9) – wcześniej obowiązywał PIT 2 w wersji 8. W trakcie szkolenia wskażemy, na czym polegają wprowadzone zmiany i różnice pomiędzy starymi i nowymi formularzami. Krok po kroku poinstruujemy też, jak należy wypełniać wspomniane wnioski w kontekście nowych interpretacji MF. 

Ulga dla pracujących seniorów oraz inne ulgi – wskażemy na co zwrócić uwagę! 

Poszczególne osoby, które spełniają określone wymagania i przedstawią niezbędną dokumentację mogą liczyć na ulgi podatkowe w postaci odliczeń od dochodu lub podatku. Wśród najbardziej popularnych ulg, które zmniejszają wysokość podatku PIT są w tym roku: 

 • ulga dla seniorów, 
 • ulga4+ (ulga dla rodzin wielodzietnych mających więcej, niż 4 dzieci), 
 • ulga na samochód, 
 • ulga na terminal. 

Każda ulga wiąże się z określoną wysokością odliczenia. Osoba zajmująca się rozliczaniem pracowników podlegających pod konkretne ulgi musi więc pamiętać o tym, do jakiej kwoty dochodu rocznego dana ulga obowiązuje. W trakcie naszego szkolenia online omówimy, na co konkretnie zwracać uwagę w kwestii ulg, aby nie popełnić żadnej pomyłki w rozliczeniach podatkowych. 

Ryczałt za samochód służbowy – na czym polegają trudności w rozliczeniu? 

Samochód służbowy dla pracowników to wygodne i często stosowane rozwiązanie. Dla wielu osób wiąże się jednak z dość problematycznym sposobem rozliczania. Niełatwo bowiem jednoznacznie ustalić, kiedy samochód używany jest w celach służbowych, a kiedy nie. Dlatego też zgodnie z obowiązującymi przepisami, stawka ryczałtu za samochód służbowy zależy od pojemności skokowej silnika i liczby przejechanych kilometrów. Wszelkie wątpliwości związane z tym zagadnieniem dokładnie wyjaśniamy w trakcie naszego szkolenia. 

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Bożena Domino – były pracownik organów skarbowych, praktyk z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wieloletni i szanowany wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i jednocześnie wykładowca akademicki  z zakresu systemu podatkowego.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 21.12.2023
  godz: 09:00 - 14:00
 • 11.01.2024
  godz: 09:00 - 14:00
 • 18.01.2024
  godz: 09:00 - 14:00
 • 23.01.2024
  godz: 09:00 - 14:00
MIEJSCE
online 9.00-14.00
PROWADZĄCY
BOŻENA DOMINO-na ŻYWO !!!
CENA
390 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA