Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte, Online

Komplet wzorów dla kadrowca w 2024 r. z omówieniem - upewnij się że stosujesz prawidłowe wzory dokumentów!

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

PROGRAM SZKOLENIA 

Na szkoleniu uczestnicy otrzymają komplet aktualnych dokumentów jakie są niezbędne do prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Każdy z dokumentów zostanie omówiony w zakresie jego prawidłowego wypełniania i stosowania.

JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ:

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy.
 2. Klauzula RODO dla kandydata do pracy.
 3. Skierowania na badania wstępne.
 4. Umowa o pracę na okres próbny.
 5. Umowa o pracę na czas określony,
 6. Umowa o pracę na czas nieokreślony.
 7. Umowa o pracę na zastępstwo.
 8. Porozumienie zmieniające do umowy o pracę.
 9. Porozumienie zmieniające w zakresie zmiany regulaminu pracy lub wynagradzania.
 10. Porozumienie zmieniające w zakresie wprowadzenia dla pracownika indywidualnie zadaniowego systemu czasu pracy .
 11. Kwestionariusz osobowy pracownika.
 12. Klauzula RODO dla pracownika.
 13. Zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych pracownika (prywatny e-mail, telefon, wizerunek itp.).
 14. Karta szkolenia wstępnego bhp.
 15. Zestawienie dostarczonych świadectw pracy i dyplomów przez pracownika.
 16. Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją wewnątrzzakładową.
 17. Potwierdzenie zapoznania z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych prac – art. 2374 1 Kodeksu pracy.
 18. Potwierdzenie zapoznania z zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w odrębnych przepisach dla danego rodzaju pracy, zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.
 19. Potwierdzenie zapoznania z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy i uprawnieniami na moim stanowisku pracy – art. 94 pkt 1 Kodeksu pracy.
 20. Potwierdzenie zapoznania z oceną ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną przeze mnie pracą oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami – art. 226 pkt 2 Kodeksu pracy.
 21. Potwierdzenie zapoznania z udostępnionym tekstem przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu – art. 941 Kodeksu pracy.
 22. Potwierdzenie zapoznania z możliwością zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz o wolnych stanowiskach pracy oraz możliwości awansu.
 23. Innymi aktami wewnątrzzakładowymi (Regulaminem wynagradzania, Regulaminem ZFŚS, zarządzeniami i procedurami wewnętrznymi).
 24. Potwierdzenie zapoznania z instrukcjami bhp obowiązującymi u pracodawcy
 25. Informacja z art. 29 § 3 Kodeksu pracy.
 26. Informacja o zmianie warunków zatrudnienia z art. 29 § 3 Kodeksu pracy.
 27. Potwierdzenie zapoznania z informacją z art. 942 Kodeksu pracy.
 28. Potwierdzenie zapoznania z monitoringiem wewnątrzzakładowym.
 29. Potwierdzenie zapoznania z zasadami kontroli trzeźwości w miejscu pracy.
 30. Protokół z kontroli trzeźwości.
 31. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp.
 32. Informacja o zamiarze – braku zamiaru korzystania z uprawnień rodzicielskich
 33. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
 34. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.
 35. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – dyscyplinarnie.
 36. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 53 Kodeksu pracy – długa choroba.
 37. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy.
 38. Porozumienie urlopowe – art. 171 § 3 Kodeksu pracy.
 39. Świadectwo pracy.
 40. Ewidencja czasu pracy.
 41. Ustalenie rozkładu czasu pracy pracownika.
 42. Wniosek o wyjście prywatne.
 43. Wniosek wielokrotny o wyjście prywatne.
 44. Wniosek o wyjście prywatne celem palenia papierosów.
 45. Wniosek o wolne z powodu siły wyższej.
 46. Wniosek o urlop opiekuńczy.
 47. Wniosek o udzielenie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w innym dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (art. 1513 Kp)
 48. Informacja do świadectwa pracy o okresie przechowywania dokumentacji.
 49. Wielokrotny wniosek o urlop wypoczynkowy.
 50. Wniosek o okazjonalną pracę zdalną.
 51. Wniosek o inne formy pracy zdalnej.
 52. Oświadczenia pracownika związane z pracą zdalną.
 53. Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia przy pracy zdalnej.
 54. Wielokrotny wniosek o urlop wypoczynkowy.
 55. Wniosek o chęć wzięcia udziału w szkoleniu.

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Aleksander Kuźniar – Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych, wieloletnie doświadczenie Inspektora Pracy PIP, wieloletni wykładowca, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy Infor od 2009 do 2022 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 05.07.2024
  godz: 09:30 - 12:30
MIEJSCE
online
PROWADZĄCY
ALEKSANDER KUŹNIAR na ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA