Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte, Online

Jak sporządzić prawidłowy regulamin pracy - co obowiązkowo zapisać, a czego lepiej nie regulować.

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

 

PROGRAM SZKOLENIA

Na szkoleniu zostaną przedstawione gotowe zapisy regulaminu pracy, o które powinien być zaktualizowany regulaminy zakładowe. Ponadto zostaną omówione najczęstsze błędy w aktach wewnątrzzakładowych, które należy poprawić oraz wskazane prawidłowe zapisy jakie należy zawrzeć w regulaminach. Wiele konkretnych zapisów jakie warto mieć w Regulaminie pracy.

 

  1. Regulamin pracy – konieczność korekt po zmianie przepisów.

– Od czego zacząć pisanie lub poprawę regulaminu pracy,
– Czy warto wprowadzać  regulamin pracy w zakładzie niezatrudniającym 50 pracowników?
– Kto powinien napisać dla zakładu regulamin pracy – Dział Kadr, Radca prawny, podmiot zewnętrzny?
– Jak często należy robić przegląd regulaminu pracy i dokonywać jego korekty?
– Zmiana przepisów regulaminu pracy w związku ze zmianą przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu – jak to uregulować raz na zawsze?
– Konieczność zmiany przepisów regulaminu pracy w związku z nowymi przerwami w pracy przysługującymi pracownikom.
– Konieczność zmiany regulaminu pracy w zakresie kar porządkowych, które można nałożyć na pracownika.
– Zmiana przepisów regulaminu pracy, która ułatwi spełnienie obowiązku pracodawcy informowania pracowników o wolnych stanowiskach pracy, możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz możliwości awansu.
– Zmiany regulaminu pracy w zakresie nowych urlopów rodzicielskich, wolnego z powodu siły wyższej i urlopów opiekuńczych – czy trzeba ich dokonywać?
– Regulacja w zakresie nowych przepisów o kontroli trzeźwości pracowników – kiedy należy dokonać takich zmian.
– Czy trzeba regulować kwestie okazjonalnej pracy zdalnej w regulaminie pracy?
– Jak reguły treści regulaminu pracy przyjąć, by regulamin aktualny przez wiele lat?
– Jak dobrze sformułować obowiązki pracodawcy i pracownika?
– Czy warto wskazać co jest w zakładzie ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowników?
– Rozdział „czas pracy” – najważniejszy rozdział w Regulaminie – jak go prawidłowo sformułować?
– Jak prawidłowo ustalić systemy i rozkłady czasu pracy?
– Jakie elementy czasu pracy zawrzeć w regulaminie by nie zakwestionował go PIP w czasie kontroli?
– Jak wskazać odpowiedzialność za czas pracy w regulaminie?
– Jak sformułować zapisy – by pracownicy samowolnie nie podejmowali pracy w godzinach nadliczbowych?
– Jak zapisać sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy (lista obecności, RCP, inne formy) ?
– Czy regulować pracę zasady pracy zdalnej regulaminie?
– Czy wydłużenie okresu rozliczeniowego musi być zapisane w regulaminie?
– Czy praca w ruchomych (elastycznych rozkładach czasu pracy musi być wskazana w regulaminie?
– Jak prawidłowo sformułować zapisy dotyczące wynagrodzenia za pracę?
– Co w zakresie urlopów wypoczynkowych powinno być zapisane w regulaminie?
– Jakie zapisy z zakresu bhp ma obowiązkowo zawierać regulamin?
– Ochrona pracy kobiet i młodocianych – prawidłowość zapisów.
– Czy sposób wyboru przedstawicieli załogi ma być zapisany w regulaminie pracy?
– Czy polityka antymobbingowa ma być zawarta w regulaminie?
– Jak zapisać formy monitoringu stosowane w zakładzie (cel, zakres, sposób)?
– Procedura wyjść prywatnych – prawidłowe zapisy?
– Procedura wnioskowania o urlop – jak sformułować ?
– W jaki sposób prawidłowo wprowadzić regulamin w zakładzie i jak postępować przy jego aneksowaniu?
– Konsultacja regulaminu ze związkami zawodowymi, przedstawicielami załogi, radą pracowników – jakie obowiązują zasady?
– Konieczność dostosowania treści regulaminu pracy do zmian w Kodeksie pracy w 2023 r.

 

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Aleksander Kuźniar – Prawnik, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych, wieloletnie doświadczenie Inspektora Pracy PIP, wieloletni wykładowca, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy Infor od 2009 do 2022 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy.


Ponadto w naszej ofercie:

  • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
  • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

  • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
  • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
  • 09.07.2024
    godz: 09:00 - 12:00
MIEJSCE
online
PROWADZĄCY
ALEKSANDER KUŹNIAR na ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA