Prawo pracy dla Kadr i Płac, Szkolenia otwarte, Archiwum Zakładowe i Kancelaria, Online

Doręczenia elektroniczne po zmianach

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytania przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz mikrofon .

 

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do: pracowników podmiotów publicznych i niepublicznych odpowiedzialnych za rejestrację, obieg, sporządzanie i wysyłkę dokumentów, a także do przedsiębiorców i osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem doręczenia, elektronicznego, procedurą uzyskania adresu do doręczeń, obsługą skrzynki do doręczeń, zasadami przyjmowania i wysyłki korespondencji w trybie doręczenia elektronicznego.

 

 I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące doręczeń elektronicznych

 • Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
 • Przepisy wykonawcze do ustawy
 • Kodeks Postępowania AdministracyjnegoII. Zakres regulacji i wdrażanie e-doręczeń1. Definicje ustawowe
 • Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 • Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
 • Operator wyznaczony,
 • Publiczna usługa hybrydowa (zastosowanie, wyłączenia)2. Adres do doręczeń elektronicznych i baza adresów – zasady tworzenia i wpisu adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki doręczeń do bazy
 • Ile adresów do doręczeń można mieć
 • Jakie są metody wpisu do bazy adresów elektronicznych
 • Na jaki okres następuje wpis do bazy?
 • Jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy
 • Zarządzanie skrzynką doręczeń
 • Obowiązki operatora wyznaczonego
 • Wyjątki od doręczenia elektronicznego

 

 III. Praktyczna obsługa systemu

 • Uzyskanie adresu do e-doręczeń i aktywacja skrzynki
 • Obsługa skrzynki do e-doręczeń z poziomu serwisu internetowego
 • Obsługa skrzynki do e-doręczeń z poziomu systemu EZD
 • Dowód wysłania i dowód odbioru

 

IV. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa – procedura doręczenia

 • Doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
 • Przekształcanie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową – przesłanki, wady i zalety
 • Jakie są opłaty za przekazywanie korespondencji?
 • Odpowiedzialność operatora wyznaczonego
 • Wyszukiwanie w bazie adresów elektronicznych
 • Doręczenia elektroniczne a system wykonywania czynności kancelaryjnych (EZD i tradycyjny)

 


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 26.09.2024
  godz: 09:00 - 13:00
 • 16.10.2024
  godz: 09:00 - 13:00
MIEJSCE
online
PROWADZĄCY
WYKŁADOWCA/PRAKTYK - na ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA