Szkolenia otwarte, Szkolenia miękkie, Online

Asertywny lider- jak dbać o dobrą relację z pracownikami, ale też wymagać od nich?

Szkolenie online – szkolenie na żywo, bez konieczności spotykania się. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę oraz omawianą prezentację w trakcie wykładu. Można na żywo zadawać pytani przez mikrofon lub na czacie. Wystarczy posiadać komputera z dostępem do Internetu oraz mikrofon

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

1. Dlaczego relacje z pracownikami są ważne?

 

2. Asertywny Komunikat JA i jego wpływ na zaangażowanie się pracowników w powierzane im zadania- mini wykład połączony z grupową dyskusją polegającą na omówieniu wybranych sytuacji z codziennej pracy.

 

3. Gdzie jestem obecnie, a gdzie chcę być jako lider, który z jednej strony słucha pracowników, a z drugiej egzekwuje od nich polecenia- ćwiczenie z wykorzystaniem techniki skali.


Powyższy temat oraz każdy inny realizujemy również jako szkolenie wewnętrzne tylko dla konkretnej firmy/instytucji.


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Sylwia Zięba-Wieloletni trener szkoleń miękkich, doradca kariery i przedsiębiorczości &Trener&Coach. Ukończyła międzynarodowy program coachingowy “The Art. and Science of Coaching” realizowany przez Ercickson Collage International, a także studia z socjologii doradztwa zawodowego. Wypracowała ponad 900 godzin sesji coachingu indywidualnego, ponad 2500 godzin szkoleń grupowych i ponad 2300 godzin indywidualnego doradztwa kariery. Wieloletnia praktyka w zakresie doradztwa zawodowego. W pracy z klientami stosuje podejście skoncentrowane na rezultatach. Pracuje z różnymi grupami osób: z osobami poszukującymi pracy, z pracownikami, którzy szukają sposobu na swój dalszy rozwój, z pracownikami doświadczającymi mobbingu i dyskryminacji, z młodzieżą planującą swoją dalszą ścieżkę edukacji i kariery.


Ponadto w naszej ofercie:

 • Konsultacje telefoniczne/mailowe/online – bieżąca pomoc prawna z prawa pracy – stały ryczałt miesięczny (nie jesteście związani Państwo żadną umową) lub konsultacja jednorazowa
 • Opracowanie i korekta aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, dokumentacji antymobbingowej, dokumentacji BHP.

Zachęcamy do kontaktu:

 • Adres e-mail: biuro@szkolenia-css.pl, szkolenia@szkolenia-css.pl
 • Tel.: 722 211 771, 721 649 991
TERMINY
 • 12.07.2024
  godz: 09:00 - 13:00
 • 25.07.2024
  godz: 09:00 - 13:00
 • 08.08.2024
  godz: 09:00 - 13:00
 • 23.08.2024
  godz: 09:00 - 13:00
MIEJSCE
online
PROWADZĄCY
SYLWIA ZIĘBA na ŻYWO !!!
CENA
399 zł netto
UWAGI
Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia na żywo na przez mikrofon lub na czacie. Faktura płatna po zrealizowanym szkoleniu w terminie 21 dni.

CENA ZAWIERA:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
CERTYFIKAT SZKOLENIA