Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Ubezpieczenia społeczne

Zasiłki ZUS dla jednostek publicznych i samorządowych - sprawdź czy prawidłowo interpretujesz przepisy i nie popełniasz błędów -praktyczne warsztaty

Zasiłki ZUS dla jednostek publicznych i samorządowych
– sprawdź czy prawidłowo interpretujesz przepisy i nie popełniasz błędów -praktyczne warsztaty 

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy, polega na rozwiązywaniu praktycznych przykładów w oparciu o aktualne przepisy prawa obowiązujące w 2018r.                           

Na szkoleniu zostaną omówione najczęstsze przypadki ustalania prawa do zasiłku oraz ustalenia podstawy jego wymiaru z zastosowaniem praktyki występującej w jednostkach budżetowych .

 

ZAGADNIENIA W PRAKTYCE

 1. Prawo do zasiłku
 2. Ustalenie okresu zasiłkowego
 3. Przerwa w zatrudnieniu, a prawo do zasiłku
 4. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku;
 5. Składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku:
 • dodatki zadaniowe, funkcyjne, motywacyjne, za zastępstwo,
 • premie miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne,
 • nagrody uznaniowe, 13stki
 1. Zasady przyjmowania do podstawy i stosowania uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku
 2. Przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku – zmiana wymiaru czasu pracy, zmiana regulaminu wynagrodzeń, zmiana wynagrodzenia, ustanie prawa do składnika wynagrodzenia
 3. Umowy cywilnoprawne w podstawie wymiaru zasiłku
 4. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku
 5. Podstawa wymiaru zasiłku po przerwie wykonywaniu pracy, zasady uwzględniania składników kwartalnych, rocznych po powrocie z długotrwałej nieobecności

Możliwość organizacji szkoleń wewnętrznych na miejscu w zakładzie w atrakcyjnych cenach  – tel. 721 649 991

 CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Ekspert z zakresu zasiłków ZUS, doświadczony praktyk z zakresu stosowania przepisów ZUS,  szanowany wykładowca.


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
29.10.2018
GODZINA
9.00 - 14.00
MIEJSCE
Warszawa
Centrum Szkoleniowe Pankiewicza
ul. Pankiewicza 3
CENA
Promocja
299 zł brutto