Szkolenia otwarte, Prawo pracy, ZFŚS, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Inne

Czas Pracy Kierowców w Praktyce – jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów przy planowaniu i rozliczaniu czasu pracy kierowców?

 

 I. Czas pracy i czas jazdy – wprowadzenie        

 1. Źródła prawa dotyczące czasu pracy i czasu jazdy kierowców (ustawa o czasie pracy kierowców; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 561/2006, Umowa AETR)
 2. Podstawowe pojęcia (doba pracownicza, okres rozliczeniowy, normy i wymiar czasu pracy, rozkład czasu pracy, miejsce pracy kierowcy, itd).
 3. Czas pracy a czas jazdy i inne okresy aktywności kierowcy – rozróżnienie pojęć, klasyfikowanie, rozliczanie
 4. Obliczanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w tym wymiaru indywidualnego pracownika (uzależnionego od nieobecności w pracy) – liczba godzin do przepracowania.
 5. Systemy czasu pracy kierowcy (podstawowy, równoważny, przerywany, zadaniowy, mieszany) – charakterystyka i kryteria wyboru (plusy i minusy poszczególnych rozwiązań)
 6. Rozkłady czasu pracy – kiedy są obowiązkowe, zasady ustalania, najczęstsze błędy i ich skutki, przechowywanie grafików, rozliczanie czasu pracy na podstawie grafiku.
 7. II. Czas jazdy i czas pracy w praktyce – jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów???
 8. Czas jazdy i obowiązkowe przerwy – maksymalne okresy prowadzenia pojazdu i minimalne okresy przerw dziennych i tygodniowych
 9. Czas pracy kierowcy (pracownika):
  1. gotowość do pracy oraz pozostawanie w dyspozycji
  2. dyżur oraz przerwy w pracy
  3. odpoczynki dobowe i tygodniowe
  4. indywidualne rozkłady czasu pracy a doba pracownicza – uelastycznianie czasu pracy
  5. praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność i zasady rekompensaty)
  6. praca w porze nocnej (ograniczenia dla kierowców i zasady rekompensaty)
  7. praca w niedzielę i święta
 10. Dokumentowanie czasu pracy kierowcy
 11. Konsekwencje naruszeń w obszarach czas pracy i czas jazdy (odpowiedzialność kierowcy i przedsiębiorcy, organy upoważnione do kontroli, skala sankcji, procedury kontroli)

III. Kierowca w podróży służbowej – przewozy krajowe i międzynarodowe

 1. Miejsce pracy kierowcy a jego podróż służbowa (kiedy kierowca przebywa w delegacji)
 2. Przewozy międzynarodowe a obowiązek wypłacania wynagrodzenie w stawkach minimalnych krajów przewozu (Francja Loi Macron i Niemcy MiLoG) – kiedy należy rozliczać wynagrodzenie w stawkach zagranicznych, jakie składniki polskich świadczeń zaliczamy do stawki minimalnej we Francji i w Niemczech
 3. Rozliczanie kosztów podróży służbowych i wypłata świadczeń (obowiązek zapewniania noclegu poza kabiną kierowcy)
 4. IV. Podsumowanie
 5. Wskazanie najważniejszych regulacji dotyczących czasu pracy kierowców (normy jazdy, normy czasu pracy, przerwy i odpoczynki)
 6. Wyeksponowanie priorytetów w zarządzaniu czasem pracy kierowców
 7. Rozwiązania organizacyjne dotyczące czasu pracy i warunków umowy a koszty zatrudnienia kierowcy – uwypuklenie najważniejszych kwestii.
 8. Wątpliwości na gruncie obowiązujących przepisów i planowanych zmian (kierowca jako pracownik delegowany, druki A1, podstawa ubezpieczenia kierowcy itp.)

Możliwość organizacji szkoleń wewnętrznych na miejscu w zakładzie w atrakcyjnych cenach  – tel. 721 649 991- wiedzaspecjalistyczna@wp.pl

 CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Wykładowca: Wieloletni doświadczony wykładowca w zakresie prawa pracy, praktyk w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy kierowców. Doświadczony pracownik organów w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy.


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
12.11.2018
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Warszawa
Centrum Szkoleniowe Pankiewicza
ul. Pankiewicza 3
CENA
Promocja
310 zł brutto