Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Ubezpieczenia społeczne, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Dokumentacja ZUS i obowiązki pracodawców w 2019 r. - zasiłki i świadczenia ZUS - praktyczne warsztaty

Warsztaty dla osób stosujących przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych – Szkolenie ma charakter warsztatowy, polega na rozwiązywaniu praktycznych przykładów w oparciu o aktualne przepisy prawa obowiązujące w 2019r.

 

– Zmiany obowiązujące od 2019r. w zakresie dokumentacji ZUS i obowiązków pracodawców w stosunku do zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców.

W zakresie zmian wchodzących w życie w 2019r.

 • Zmiany w dokumentacji ZUS obowiązujące do 31 grudnia 2018r. i od stycznia 2019r.
 • Raporty i deklaracje ZUS w świetle nowych przepisów – zasady wypełniania
 • Nowe formularze ZUS OSW i RIA
 • Nowy formularz ZUS RPA
 • Zmiany w deklaracji ZUS DRA oraz ZUS ZWUA
 • Zmiany w informacjach miesięcznych i rocznych
 • Obowiązki płatników i ubezpieczonych
 • Płatnik po zmianach od 1 stycznia 2019r.
 • Zmiany w ustawie zasiłkowej wprowadzone w 2018r. dotyczące uprawnień do zasiłku opiekuńczego oraz
  e- zaświadczeń lekarskich.

– Ustalanie prawa i podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz omówienie zmian w ustawie zasiłkowej i dokumentacja pracownicza w 2019r. i wpływ zmian w ustawie na obowiązki wobec ZUS.

 1. Prawo do zasiłku
 2. Ustalenie okresu zasiłkowego
 3. Przerwa w zatrudnieniu, a prawo do zasiłku
 4. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku;
 5. Składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku:
 • dodatki zadaniowe, funkcyjne, motywacyjne, za zastępstwo,
 • premie miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne,
 • nagrody uznaniowe, 13stki
 1. Zasady przyjmowania do podstawy i stosowania uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku
 2. Przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku – zmiana wymiaru czasu pracy, zmiana regulaminu wynagrodzeń, zmiana wynagrodzenia, ustanie prawa do składnika wynagrodzenia
 3. Umowy cywilnoprawne w podstawie wymiaru zasiłku
 4. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku
 5. Podstawa wymiaru zasiłku po przerwie wykonywaniu pracy, zasady uwzględniania składników kwartalnych, rocznych po powrocie z długotrwałej nieobecności

 

 CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
KONSULTACJE Z EKSPERTEM
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący: Wieloletni wykładowca z zakresu ubezpieczeń społecznych, ekspert i wieloletni praktyk z zakresu zasiłków ZUS, doświadczony audytor i szanowany wykładowca


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
19.03.2019
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Warszawa
Centrum Szkoleniowe Pankiewicza
ul. Pankiewicza 3
CENA
Promocja
320 zł + VAT