Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Inne

Grafiki czasu pracy w 2018/2019 r.  – jak bez popełniania wykroczeń zaplanować, zaewidencjonować i rozliczyć czas pracy zatrudnionych pracowników

Przepisy wewnątrzzakładowe a czas pracy

 1. Jakie zapisy regulaminu pracy są niezbędne dla prawidłowego planowania czasu pracy
 2. Jak określić system i okres rozliczeniowy czasu pracy.
 3. Kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy.
 4. Jakie zapisy w regulaminie pracy dają prawo do zmiany grafików w trakcie ich obowiązywania.
 5. Jak ustalić sposób potwierdzania przez pracownika przybycia i obecności w pracy – lista obecności nie jest obowiązkowa.

 

Praca w niedziele i święta po zmianach w 2018 r.  stanowiska PIP MPiPS oraz SN

 1. zakaz pracy w święta
 2. dopuszczalność pracy w niedziele i święta
 3. ustalenie godzin pracy w niedzielę
 4. rekompensowanie pracy w niedziele i święta

Planowanie czasu pracy

 1. Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy.
 2. W jakiej formie należy sporządzić harmonogram.
 3. Czy w harmonogramie można wykazywać urlopy, chorobowe i inne nieobecności w pracy.
 4. Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP
 5. Przechowywanie pierwotnych i zmienianych harmonogramów czasu pracy.
 6. Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.
 7. Czy trzeba tworzyć grafiki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 8. Błędy w tworzeniu grafików dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy.
 9. Najczęstsze błędy w grafikach czasu pracy.
 10. Odpoczynki dobowe i tygodniowe – jak prawidłowo liczyć i planować.
 11. Tworzenie grafików – zajęcia praktyczne.

 

Okresy rozliczeniowe a planowanie

 1. Kiedy można legalnie naruszać przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy planując grafik.
 2. Kiedy należy oddać dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach.
 3. Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy – co to daje przy planowaniu czasu pracy.
 4. Ustalanie początkowych i końcowych dat obowiązywania okresu rozliczeniowego.
 5. Wady i zalety długich okresów rozliczeniowych przy planowaniu czasu pracy.
 6. Ustalenie najkorzystniejszych okresów rozliczeniowych czasu pracy uczestników szkolenia.

 

Doba pracownicza – jak planować by nie naruszyć przepisów

 1. Przekroczenie normy dobowej, a brak konieczności wypłacania nadgodzin.
 2. Doba pracownicza po nowelizacji K.p.
 3. Ruchome rozkłady czasu pracy – jak prawidłowo wprowadzić i uniknąć wykroczeń za naruszenie doby pracowniczej
 4. Planowanie pracy w poszczególnych systemach czasu pracy.
 5. Odpoczynki dobowe i tygodniowe w grafikach czasu pracy.
 6. Sposób obliczania przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.
 7. Kontrola PIP w zakresie prawidłowego planowania czasu pracy pracowników.
 8. Ustalanie grafików dla ruchomego rozkładu czasu pracy – zajęcia praktyczne.

 

Wyjścia osobiste pracowników a grafiki

 1. Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników.
 2. Planowanie wyjść osobistych w grafiku – czy to prawidłowe?
 3. Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
 4. Odrabianie wyjść osobistych – ćwiczenia praktyczne.
 5. Odliczanie wyjść osobistych z urlopu wypoczynkowego – czy to legalne?
 6. Wymogi formalne dla wyjścia osobistego.
 7. Jak udzielać wyjść osobistych gdy nie ma możliwości ich odrobienia.

 

Wyjazdy służbowe a czas pracy

 1. Jak planować czas pracy gdy pracownik wyjeżdża służbowo.
 2. Jak planować podróż służbową w poszczególnych systemach czasu pracy.
 3. Rozliczenie podróży służbowej w zależności od środka transportu.
 4. Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy.
 5. Kogo można wydelegować w podróż samochodem prywatnym lub służbowym.

 

Dyżur

 1. Jak prawidłowo planować dyżur weekendowy pracowników.
 2. Czy za 4 godzinny dyżur w sobotę oddać cały dzień wolny czy tylko 4 godziny.
 3. Jak rekompensować dyżur pełniony w niedzielę.
 4. Kiedy dyżur będzie naruszał odpoczynek dobowy lub tygodniowy pracowników.

Zagadnienia szczegółowe

 1. Rekompensata godzin nadliczbowych czasem wolnym lub wynagrodzeniem.
 2. Kiedy należy oddać wolne za nadgodziny w tym samym okresie rozliczeniowym, a kiedy można przełożyć to na kolejny.
 3. Kogo Inspektor Pracy uzna winnym naruszenia przepisów o czasie pracy.
 4. Jak prawidłowo wydłużyć czas pracy niepełnosprawnego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem do 8 godzin.
 5. Kiedy nie obowiązuje co 4 niedziela wolna od pracy.

 

Zachęcamy z tego tematu do organizacji szkoleń wewnętrznych na miejscu w zakładzie dla osób (kadry kierowniczej) odpowiadających za planowanie i rozliczanie czasu pracy
– tel. 721 649 991 – wiedzaspecjalistyczna@wp.plCENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący – Inspektor pracy PIP, praktyk z zakresu stosowania prawa pracy. Audytor z zakresu układania grafików czasu pracy i rozliczania,  specjalista w zakresie nadzoru nad stosowaniem prawa pracy, wieloletni wykładowca.

 


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
25.10.2018
GODZINA
9.30-14.30
MIEJSCE
Grudziądz
Hotel City
Ul. Toruńska 28/30
CENA
Promocja
299 zł brutto