Szkolenia otwarte, Prawo pracy, Ubezpieczenia społeczne, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Zasiłki ZUS od A do Z – intensywne warsztaty dla osób stosujących przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych

1. Ustalanie uprawnień do zasiłków świadczeń z ubezpieczeń społecznych dla ubezpieczonych podlegających obowiązkowemu i dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu:
• wynagrodzenie za czas choroby;
• zasiłek chorobowy – okres wyczekiwania, prawo do zasiłku, brak prawa do zasiłku;
• okres zasiłkowy – długość, kiedy ustalić nowy okres zasiłkowy;
• zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA, e-zwolnienia, kody chorobowe;
• zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego (prawo do świadczeń, wysokość świadczeń, zasiłek 80% dla 50 latka przebywającego w szpitalu chorującego na przełomie roku);
• zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego;
• zasiłek opiekuńczy (prawo do zasiłku, okres wypłaty zasiłku opiekuńczego, okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego- komu przysługuje i w jakich okolicznościach, wnioskowanie) – zasady obowiązujące po zmianach w przepisach aktualne w 2018r.
• zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego, przerwa w pobieraniu zasiłku, dzielenie się urlopami pomiędzy rodzicami dziecka, prawo do zasiłku po przerwie w zatrudnieniu, prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługujące członkom najbliższej rodziny, wydłużenie urlopu rodzicielskiego, podwyższenie zasiłku do kwoty świadczenia rodzicielskiego, prawo do zasiłku macierzyńskiego w okresie urlopu wychowawczego) – zasady obowiązujące po zmianach w przepisach aktualne w 2018r.

2. Dokumentacja niezbędna do wypłaty świadczeń3. Zgłoszenia i korygowanie dokumentów
– ćwiczenia
3. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń z ubezpieczeń społecznych:
1. Podstawa wymiaru świadczeń wypłacanych pracownikom- zasady ustalania podstawy:
• przesunięcie wypłaty wynagrodzenia, a ustalenie prawidłowej podstawy wymiaru zasiłku
• podstawa wymiaru zasiłku przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych
• obecność usprawiedliwiona i nieusprawiedliwiona w podstawie wymiaru zasiłku
• składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń, uzupełnianie składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń;
• 30 krotność podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a podstawa wymiaru zasiłku (ustalanie średniego wskaźnika składek w miesiącu przekroczenia i nieobecności usprawiedliwionej)
• premie miesięczne, kwartalne, roczne, 13 stki, premie motywacyjne, uznaniowe, nagrody z zysku, premie kwotowe, dodatki stażowe, funkcyjne, urlopy wypoczynkowe, godziny nadliczbowe, dyżury w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń
• zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń po zmianie wymiaru czasu pracy – zmiana w okresie miesiąca, kwartału, roku i wliczanie składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych do podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń
• składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń
• umowy zlecenia zawarte z własnym pracownikiem lub wykonywane na rzecz własnego pracodawcy w podstawie wymiaru zasiłku
• ustalanie podstawy wymiaru zasiłku po przerwie w wykonywaniu pracy – urlopy bezpłatne, wychowawcze
• ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń, kiedy należy przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku
• minimalna podstawa wymiaru zasiłku obowiązująca w 2018r.;
• zmiana regulaminu wynagrodzeń i jej wpływ na ustalenie podstawy wymiaru zasiłku
Teoria poparta praktycznymi przykładami – rozwiązywanie przykładów
4. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących zleceniobiorcom:
• podleganie ubezpieczeniu chorobowemu, a prawo do zasiłku
• co stanowi podstawę wymiaru zasiłku zleceniobiorcy,
• ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy
• zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla zleceniobiorców;
• ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorców niezdolnych do pracy przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia;
• zasady ustalania podstawy dla osób posiadających i nie posiadających wcześniejszego okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu;
• kiedy uzupełnimy miesiąc wchodzący do podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy, a kiedy przyjmiemy przychód w kwocie faktycznej;
• ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku
Ćwiczenia – rozwiązywanie przykładów.
5. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych (z jakiego okresu i jakich składników wyliczyć podstawę, kiedy podstawę ustalić na nowo, ograniczenia w podstawie wymiaru składek).CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
KONSULTACJE Z EKSPERTEM
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący:

Ekspert z zakresu zasiłków ZUS, doświadczony praktyk, szanowany wykładowca. 


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
27.08.2018
GODZINA
9.30 - 14.30
MIEJSCE
Kraków
Hotel Europejski
ul. Lubicz 5
CENA
Promocja 340 zł brutto
280 zł brutto