Szkolenia otwarte, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, Inne

Kancelaria i Archiwum od A-Z w jednostkach publicznych i samorządowych - sprawdź czy wszystkie dokumenty są uporządkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Kancelaria i Archiwum od A-Z w jednostkach publicznych i samorządowych  – sprawdź czy wszystkie dokumenty są uporządkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami

 1. Prawne regulacje dotyczące postępowania z dokumentacją.

 

 1. Kancelaria
 • Co to jest system tradycyjny oraz system EZD?
 • Znak sprawy – jakie zawiera elementy składowe?
 • Obieg dokumentacji – czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym (rejestracja, dekretacja, załatwianie spraw, akceptacja, wysyłanie),
 • Jakie dane powinien zawierać spis spraw?
 • Co to jest teczka aktowa?
 • Jakie są niezbędne elementy pisma? (projekt),
 • Kontrola obiegu dokumentów – kto sprawuje nadzór?
 • Czynności kancelaryjne w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją.

 

 1. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
 • Klasyfikowanie i kwalifikowanie akt,
 • Budowa wykazu akt,
 • Kategorie archiwalne i okresy przechowywania dokumentacji,
 • Symbole klasyfikacyjne,
 • Co to są materiały archiwalne oraz dokumentacja niearchiwalna?
 • Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej.

 

 1. Archiwum
 • Co należy do zadań archiwum zakładowego?
 • Zasady przejmowania dokumentacji do archiwum
 • Jakie dane zawiera spis zdawczo – odbiorczy? ( budowa),
 • Na czym polega uporządkowanie dokumentów?
 • Czy archiwista może odmówić przyjęcia dokumentacji?
 • Zasady przechowywania i zabezpieczania zgromadzonej dokumentacji
 • Jakie dane powinien zawierać wykaz spisów zdawczo – odbiorczych?
 • Co to jest sygnatura archiwalna?
 • Na czym polega ochrona dokumentacji przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą?
 • Zasady udostępniania dokumentacji przechowywanej w archiwum,
 • Co to jest skontrum?
 • Procedura brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • Jakie dane zawiera wniosek o wydanie zgody na brakowanie?
 • Jakie dane zawiera spis dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu?
 • Procedura przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego.

 

 1. Ćwiczenia praktyczne
 • Tworzenie pisma, nadawanie znaku sprawie,
 • Klasyfikowanie i kwalifikowanie przykładowych akt, wypełnianie druku spisu zdawczo – odbiorczego, rejestracja w wykazie spisów oraz nadanie sygnatury archiwalnej.

 

Powyższe szkolenie może być również zorganizowane jako szkolenie wewnętrzne w zakładzie pracy. W takim przypadku jest ono połączone z audytem dokumentacji pracowniczej.CENA ZAWIERA:

SERWIS KAWOWY
LUNCH
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
KONSULTACJE Z EKSPERTEM
CERTYFIKAT SZKOLENIA
ZIMNE NAPOJE

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Prowadzący:

Paulina Gancarz- Trener, praktyk z zakresu obiegu dokumentacji kancelaryjnej i  archiwalnej  w  instytucjach państwowych, samorządowych oraz innych przedsiębiorstwach.

 


LOKALIZACJA NA MAPIE:

KARTA SZKOLENIA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

TERMIN
15.06.2018
GODZINA
9.30 - 14.30
MIEJSCE
Krosno
Hotel Nafta
ul. Lwowska 21
CENA
Promocja 340 zł brutto
280 zł brutto