Szkolenia zamknięte, Prawo pracy, Dla pracodawców i kadry kierowniczej

Czas pracy w instytucjach kultury w 2018 r. – jak dobrze planować grafik i nie popełniać wykroczeń

 • Szkolenie wewnętrzne jest zrealizowane w uzgodnionym przez strony terminie i w miejscu dogodnym dla pracowników ( np. siedziba pracodawcy).
 • Program szkolenia i czas szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pracodawcy, pracowników oraz  specyfiki branży i zakładu.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie wydruku oraz certyfikat
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń dla grupy pracowników z sąsiednich instytucji w miejscu wspólnie uzgodnionym.

Czas pracy w instytucjach kultury w 2018 r. – jak dobrze planować grafik i nie popełniać wykroczeń

 

CZAS PRACY

Planowanie czasu pracy w instytucjach kultury

 1. Kto ma obowiązek tworzenia harmonogramów czasu pracy w instytucjach kultury.
 2. W jakiej formie należy sporządzić harmonogram.
 3. Kiedy można zmieniać harmonogram w trakcie jego obowiązywania – stanowisko PIP
 4. Przechowywanie harmonogramów czasu pracy.
 5. Harmonogram czasu pracy a rozkład czasu pracy pracownika.
 6. Tworzenie grafików – zajęcia praktyczne.

 

Okresy rozliczeniowe w instytucjach kultury – czy warto wydłużyć do 12 miesięcy?

 

 1. Kiedy w instytucji kultury można legalnie naruszać przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy.
 2. Kiedy należy oddać dni wolne za pracę w soboty i niedziele w okresie rozliczeniowym, a kiedy można to zgodnie z prawem zrobić w kolejnych okresach.
 3. Przedłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy w kulturze – zasady, niezbędne formalności.
 4. Informowanie organów PIP o przedłużonym okresie – konsekwencje poinformowania lub braku zgłoszenia.
 5. Ustalanie początkowych i końcowych dat obowiązywania okresu rozliczeniowego.
 6. Wady i zalety długich okresów rozliczeniowych.
 7. Różne okresy rozliczeniowe w jednej jednostce.
 8. Ustalenie najkorzystniejszych okresów rozliczeniowych czasu pracy w instytucjach kultury uczestników szkolenia.

 

Doba pracownicza w instytucji kultury – jak uniknąć wykroczeń.

 

 1. Przekroczenie normy dobowej, a brak konieczności wypłacania nadgodzin.
 2. Doba pracownicza po nowelizacji K.p.
 3. Ruchome rozkłady czasu pracy w instytucjach kultury – jak prawidłowo wprowadzić i uniknąć wykroczeń za naruszenie doby pracowniczej.
 4. Konsekwencje naruszenia doby pracowniczej na nowych zasadach.
 5. Planowanie pracy w poszczególnych systemach czasu pracy.
 6. Odpoczynki dobowe i tygodniowe.
 7. Sposób obliczania przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy.
 8. Kontrola PIP w zakresie prawidłowego planowania czasu pracy pracowników kultury.
 9. Ustalanie grafików dla ruchomego rozkładu czasu pracy – zajęcia praktyczne.

 

Wyjścia osobiste pracowników kultury po nowelizacji Kodeksu pracy.

 

 1. Legalne odrabianie wyjść osobistych pracowników kultury.
 2. Likwidacja „tajnych” ksiąg wyjść osobistych.
 3. Ewidencja czasu pracy w zakresie wyjść osobistych.
 4. Odrabianie wyjść osobistych – ćwiczenia praktyczne.
 5. „Połówki” urlopów – czy to legalne?

 

Podróże służbowe w instytucjach kultury

 

 1. Jakie okresy podroży służbowej wliczać do czasu pracy.
 2. Jak planować podróż służbową w poszczególnych systemach czasu pracy.
 3. Rozliczenie podróży służbowej w zależności od środka transportu.
 4. Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy.

 

Dyżur w jednostkach kultury

 

 1. Jak prawidłowo planować dyżur weekendowy pracowników jednostek kultury.
 2. Czy za 4 godzinny dyżur w sobotę oddać cały dzień wolny czy tylko 4 godziny.
 3. Jak rekompensować dyżur pełniony w niedzielę.
 4. Kiedy dyżur będzie naruszał odpoczynek dobowy lub tygodniowy pracowników jednostek kultury.

 

Zagadnienia szczegółowe

 

 1. Rekompensata godzin nadliczbowych czasem wolnym lub wynagrodzeniem.
 2. Kiedy należy oddać wolne za nadgodziny w tym samym okresie rozliczeniowym a kiedy można przełożyć to na kolejny.
 3. Kogo Inspektor Pracy uzna winnym naruszenia przepisów o czasie pracy.
 4. Jakie normy czasu pracy obowiązują niepełnosprawnych
 5. Jak prawidłowo wydłużyć czas pracy niepełnosprawnego w jednostce kultury ze znacznym lub umiarkowanym stopniem do 8 godzin.
 6. Czy w instytucjach kultury obowiązuje co 4 niedziela wolna od pracy.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE
siedziba pracodawcy
CENA
cena do uzgodnienia