Szkolenia zamknięte, Ubezpieczenia społeczne

Podstawy zasiłkowe – czyli zasiłki ZUS dla początkujących

Podstawy zasiłkowe – czyli zasiłki ZUS dla początkujących

Szkolenie skierowane do osób, które zaczynają pracę w działach kadrowo płacowych, których jednym z zadań będzie rozliczanie zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Pozwoli opanować wiedzę dotyczącą ustalania uprawnień do świadczeń i zasiłków oraz zasad ustalania ich podstawy wymiaru w celu ich wypłacenia i rozliczenia w ciężar składek ZUS.

 1. Kiedy ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku?
 2. W jakim okresie zasiłek jest należny – okres zasiłkowy i zasady ustalania prawidłowego okresu zasiłkowego
 3. Rodzaje zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy oraz macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego),
 4. Rodzaje zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego; (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne)
 5. Zaświadczenia lekarskie, e zwolnienia i kontrola ich wykorzystywania (potrącenia za nieterminowe doręczenie zwolnienia, jak interpretować kody chorobowe, kiedy zwolnienie jest wystawione nieprawidłowo i jak je korygować- zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich, kontrole prawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz ich wykorzystywania)
 6. Postawa wymiaru zasiłku;
 • jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku,
 • jakie składniki wynagrodzenia uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku (nadgodziny, dodatki, umowy cywilnoprawne)
 • premie regulaminowe w podstawie wymiaru zasiłku,
 • waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku,
 • kiedy podstawę wymiaru zasiłku ustalić na nowo,
 1. Wypłata świadczeń i zasiłków oraz ich rozliczenie w ciężar składek ZUS
 2. Ćwiczenia praktyczne.

 

 


PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Ekspert z zakresu zasiłków ZUS, doświadczony praktyk i szanowany wykładowca.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE
siedziba pracodawcy
CENA
cena do uzgodnienia