Szkolenia zamknięte, Ubezpieczenia społeczne

Zasiłki ZUS od A do Z – intensywne warsztaty dla osób stosujących w praktyce przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych

Szkolenia oparte na aktualnych przepisach i interpretacjach prawnych obowiązujących w 2018r.

Program zawiera wszystkie zmiany w przepisach jakie zostały wprowadzone w 2015, 2016 i 2017r. które obowiązują w 2018r.

Osobom praktykującym z dłuższym stażem pozwolą zaktualizować wiedzę o nowości  a początkującym nabyć wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną (szkolenie zostanie rozszerzone o część praktyczną- rozwiązywanie przykładów, analiza sytuacji, które najczęściej stanowią problem w praktyce codziennej). Omówienie zasad ustalania podstawy wymiaru świadczeń w oparciu przepisy obowiązujące w 2018r. oraz ćwiczenia praktyczne pozwolą rozwiać wątpliwości dotyczące wliczania do podstawy różnych składników wynagrodzenia oraz ustalania podstawy w przypadku przerwy w wykonywaniu pracy, czy zmiany wymiaru czasu pracy. Osobom ustalającym podstawę wymiaru świadczeń przysługującym zleceniobiorcom pozwoli uzupełnić wiedzę o zmiany w przepisach obowiązujące od 2018r. Plan szkolenia rozszerzony o zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych.

Zasiłki ZUS od A do Z – intensywne warsztaty dla osób stosujących w praktyce przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych

Plan szkolenia:

Dzień 1

 1. Ustalanie uprawnień do zasiłków świadczeń z ubezpieczeń społecznych dla ubezpieczonych podlegających obowiązkowemu i dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu:
 • wynagrodzenie za czas choroby;
 • zasiłek chorobowy – okres wyczekiwania, prawo do zasiłku, brak prawa do zasiłku;
 • okres zasiłkowy – długość, kiedy ustalić nowy okres zasiłkowy;
 • zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA, e-zwolnienia, kody chorobowe;
 • zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego (prawo do świadczeń, wysokość świadczeń, zasiłek 80% dla 50 latka przebywającego w szpitalu chorującego na przełomie roku);
 • zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego;
 • zasiłek opiekuńczy (prawo do zasiłku, okres wypłaty zasiłku opiekuńczego, okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego- komu przysługuje i w jakich okolicznościach, wnioskowanie) – zasady obowiązujące po zmianach w przepisach aktualne w 2018r.
 • zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego, przerwa w pobieraniu zasiłku, dzielenie się urlopami pomiędzy rodzicami dziecka, prawo do zasiłku po przerwie w zatrudnieniu, prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługujące członkom najbliższej rodziny, wydłużenie urlopu rodzicielskiego, podwyższenie zasiłku do kwoty świadczenia rodzicielskiego, prawo do zasiłku macierzyńskiego w okresie urlopu wychowawczego) – zasady obowiązujące po zmianach w przepisach aktualne w
 • 2018r.
 1. Dokumentacja niezbędna do wypłaty świadczeń
 2. Zgłoszenia i korygowanie dokumentów

– ćwiczenia

 

Dzień 2

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń z ubezpieczeń społecznych:

 1. Podstawa wymiaru świadczeń wypłacanych pracownikom- zasady ustalania podstawy:
 • przesunięcie wypłaty wynagrodzenia, a ustalenie prawidłowej podstawy wymiaru zasiłku
 • podstawa wymiaru zasiłku przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych
 • obecność usprawiedliwiona i nieusprawiedliwiona w podstawie wymiaru zasiłku
 • składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń, uzupełnianie składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń;
 • 30 krotność podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a podstawa wymiaru zasiłku (ustalanie średniego wskaźnika składek w miesiącu przekroczenia i nieobecności usprawiedliwionej)
 • premie miesięczne, kwartalne, roczne, 13 stki, premie motywacyjne, uznaniowe, nagrody z zysku, premie kwotowe, dodatki stażowe, funkcyjne, urlopy wypoczynkowe,  godziny nadliczbowe, dyżury w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń
 • zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń po zmianie wymiaru czasu pracy – zmiana w okresie miesiąca, kwartału, roku i wliczanie składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych do podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń
 • składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków i świadczeń
 • umowy zlecenia zawarte z własnym pracownikiem lub wykonywane na rzecz własnego pracodawcy w podstawie wymiaru zasiłku
 • ustalanie podstawy wymiaru zasiłku po przerwie w wykonywaniu pracy – urlopy bezpłatne, wychowawcze
 • ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków i świadczeń, kiedy należy przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłku obowiązująca w 2018r.;
 • zmiana regulaminu wynagrodzeń i jej wpływ na ustalenie podstawy wymiaru zasiłku

Teoria poparta praktycznymi przykładami – rozwiązywanie przykładów

 1. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących zleceniobiorcom:
 • podleganie ubezpieczeniu chorobowemu, a prawo do zasiłku
 • co stanowi podstawę wymiaru zasiłku zleceniobiorcy,
 • ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy
 • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla zleceniobiorców;
 • ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorców niezdolnych do pracy przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia;
 • zasady ustalania podstawy dla osób posiadających i nie posiadających wcześniejszego okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu;
 • kiedy uzupełnimy miesiąc wchodzący do podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy, a kiedy przyjmiemy przychód w kwocie faktycznej;
 • ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku

Ćwiczenia – rozwiązywanie przykładów.

 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych (z jakiego okresu i jakich składników wyliczyć podstawę, kiedy podstawę ustalić na nowo, ograniczenia w podstawie wymiaru składek).

 

 


PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Ekspert z zakresu zasiłków ZUS, doświadczony praktyk i szanowany wykładowca.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE
siedziba pracodawcy
CENA
cena do uzgodnienia