Szkolenia zamknięte, Dla pracodawców i kadry kierowniczej, BHP i Pierwsza pomoc

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – podstawowe kroki ratujące życie – warsztaty dla pracowników

 • Szkolenie wewnętrzne jest zrealizowane w uzgodnionym przez strony terminie i w miejscu dogodnym dla pracowników ( np. siedziba pracodawcy).
 • Program szkolenia i czas szkolenia jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pracodawcy, pracowników oraz  specyfiki branży i zakładu.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie wydruku oraz certyfikat
 • Istnieje możliwość organizacji szkoleń dla grupy pracowników z sąsiednich instytucji w miejscu wspólnie uzgodnionym.

Szkolenie kierowane jest do osób bez wykształcenia medycznego. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w ratownictwie lub inne szkolenia.

Szkolenie ma na celu przygotowanie potencjalnych świadków zdarzenia do prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

Szkolenie obejmuje wykłady, pokazy i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem manekinów do resuscytacji oraz zautomatyzowango defibrylatora zewnętrznego.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej. 

Szkolenie prowadzi kwalifikowany Ratownik Medyczny oraz Ratownik GOPR

 

Przykładowy PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wykład – Zagadnienia teoretyczne związane z algorytmem resuscytacji   krążeniowo-oddechowej:
 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy,
 • Ocena miejsca zdarzenia,
 • Rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia i wezwanie pomocy,
 • Pozycja boczna – bezpieczna,
 • Algorytm prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2010,
 • Zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej),
 • Uciskanie klatki piersiowej,
 • Obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS,
 • Różnice prowadzenia resuscytacji u dzieci oraz niemowląt.

 

 1. Ćwiczenia – Podstawowe zabiegi ratującym życie z użyciem defibrylatra AED:
 • Układanie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej,
 • Udrażnianie dróg oddechowych z oceną oddechu,
 • Uciskanie klatki piersiowej,
 • Wykonywanie oddechu zastępczego,
 • Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z obowiązującym algorytmem,
 • Obsługa AED (Automatyczny Defibrylator Wewnętrzny).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • Prawidłowo i samodzielnie ocenić i postępować z osobą nieprzytomną, bez oddechu i krążenia,
 • Poprawnie, samodzielnie wykonać RKO w pozorowanym zdarzeniu na fantomie resuscytacyjnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi,
 • Bezpiecznie i właściwie używać AED w połączeniu z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi w różnych sytuacjach.

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Jeżeli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT pobierz poniższe oświadczenie:


OŚWIADCZENIE

MIEJSCE
siedziba pracodawcy
CENA
cena do uzgodnienia