1. Środki trwałe w Ustawie o Rachunkowości, Rozporządzeniu i przepisach podatkowych
  2. Podstawy prawne inwentaryzacji środków trwałych

Ustawa o rachunkowości

– KSR Nr 11

  1. Cele i przedmiot inwentaryzacji
  2. Czynności poprzedzające przeprowadzenie inwentaryzacji
  3. Metody i terminy inwentaryzacji

–  spis z natury

–  uzgodnienie sald

–  weryfikacja stanu ewidencyjnego

  1. Podział obowiązków oraz kompetencje w zakresie inwentaryzacji
  2. Najczęściej popełniane błędy podczas inwentaryzacji
  3. Dokumentacja inwentaryzacji
  4. Odpowiedzialność materialna pracowników, odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji
  5. Różnice inwentaryzacyjne i ich rozliczanie
  6. Odpowiedzi na pytania uczestników