TEMAT SZKOLENIA:
Czas pracy w 2018 r oraz najnowsze zmiany do Kodeksu pracy – jak bez popełniania wykroczeń zaplanować, zaewidencjonować i rozliczyć czas pracy zatrudnionych pracowników
Miejsce: Kielce,Hotel Dal,ul. Piotrkowska 12
Termin: 14.06.2018
Zgłoś udział jako:
Dane Firmowe do Faktury - NABYWCA
Dane do Faktury - ODBIORCA
Osoba zgłaszająca
Dane uczestników
Uwagi:
Klauzula: